Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-13

Fördjupat samarbete mellan Linköpings och Umeå universitet

NYHET Universitetsledningarna vid Linköpings och Umeå universitet har skrivit på en överenskommelse om att fortsatt stärka och utveckla sin strategiska samverkan.

Under de senaste fem åren har ett flertal samarbeten utvecklats inom såväl forskning som utbildning mellan de båda lärosätena. Det har bland annat resulterat i gemensamma kurser och forskningsprojekt samt administrativa utbyten. Man har även ett särskilt avtal om att bistå varandra vid utredning av misstanke om oredlighet i forskning.

Universitetsledningarna har återkommande haft möten, som även innefattat diskussioner om och gemensamma ställningstaganden till den nationella utvecklingen av villkoren inom högskolesektorn. I dessa möten har även företrädare för studenterna deltagit.

Med hänsyn till de goda erfarenheterna av samarbetet har de båda universitetsledningarna beslutat att ytterligare stärka och utveckla den strategiska samverkan. En ny överenskommelse träffades mellan parterna vid ett gemensamt möte den 11-12 juni. Med anledning av detta gör de båda rektorerna Helena Dannetun, Linköpings universitet, och Lena Gustafsson, Umeå universitet, ett gemensamt uttalande:

• Vi har som lärosäten mycket gemensamt där våra utmaningar regionalt, nationellt och internationellt liknar varandras. Under de år vi haft ett avtal har samarbetet fördjupats och vi har sett nyttan av att dela med oss av våra erfarenheter.

• Att ha en samtalspartner som man har förtroende för ger den egna organisationen ytterligare styrka och också en möjlighet att gemensamt påverka utvecklingen inom forskning och utbildning.

• Som blivande 40- och 50- års jubilarer tar vi nu samverkan vidare på den strategiska nivån. Det kommer bland annat att ske genom erfarenhetsutbyte inom områdena infrastruktur, innovationssystem, regionaliserad läkarutbildning och pedagogisk utveckling.

Samarbetet bygger på att de båda lärosätena är ungefär lika stora och har en i huvudsak likartad struktur när det gäller utbildningsutbud och forskningsinriktningar. Det geografiska avståndet gör att man inte direkt konkurrerar om samma studenter. Båda universiteten arbetar kontinuerligt med profilering av forskningen och medvetna satsningar på högkvalitativ och innovativ grundutbildning.

Text: Lennart Falklöf, Linköpings universitet

Redaktör: Karin Wikman