"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-12

Fördjupat samarbete mellan UPSC och franska INRA

NYHET Under två dagar kommer drygt 100 forskare och doktorander från franska INRA och UPSC, vid Umeå universitet och SLU, utbyta forskningsresultat inom växtbioteknikområdet.

INRA är det franska nationella institutet för jordbruksforskning. Det är en mycket stor organisation som också fungerar som ett slags forskningsråd och finansierar all jordbruksforskning i Frankrike.

– INRA är ungefär tio gånger större än hela SLU. Det formella utbytet startade 2005 då vi besökte INRA i Versailles och slöt ett utbytesavtal. Samarbetet går under förkortningen UPRA. Det här är det andra mötet som hålls och förutom att vi ska dela forskningsresultat med varandra ska vi utveckla samarbetet ytterligare, förklarar professor Göran Samuelsson, föreståndare för UPSC.

UPRA samarbetet handlar i synnerhet om överföring av kunskap och tekniker som rör studiet av modellväxterna backtrav och poppel. Ett annat mål är att stimulera och underlätta för främst yngre forskare vid de båda enheterna att arbeta och forska vid systerinstitutionen i det andra landet.

En av huvudorsakerna till att samarbetet mellan UPSC och INRA har blivit allt intensivare är forskaren Catherine Bellini. Hon lämnade INRA i Versaille för att bli gruppledare för en av forskningsgrupperna i det forskningscentrum vid UPSC som strategiska forskningsstiftelsen satsade 70 miljoner kronor på.
– Jag tillhör fortfarande INRA. De tyckte att forskning här var så intressant att de ville låta mig jobba här. INRA är också intresserade av UPSC:s organisation och nära samarbete mellan växt- och skogsforskare som i Frankrike är helt skilda åt. Sammansmältningen mellan skogs- och växtforskare är ett helt nytt paradigm för INRA, säger Bellini.

Organisationen och finansieringen av forskningen i Frankrike ska förändras vilket gör att även UPSC:s moderna och effektiva organisation är intressant.
– Vi har en mycket kostnadseffektiv organisation, konstaterar Göran Samuelsson.

De enheter vid INRA som omfattas av samarbetsavtalet är institutionen för växtbiologi och institutionen för skoglig genetik och ekologi, med laboratorier i Versailles, Bordeaux, Orléans och Nancy. Forskningsinriktningarna är växtbiologi, genomik, genetik, växtförädling, metabolism, cellbiologi och -utveckling. Vedbildning och växters sjukdomar är andra forskningsområden.

Mötet äger rum den 15 och 16 oktober i UPSC:s lokaler
Program finns på: www.upsc.se/documents/prel_program_upra.pdf

Kontaktperson: Professor Göran Samuelsson, föreståndare för UPSC Telefon: 090-786 5694 Mobil: 070-645 50 39
E-post: goran.samuelsson@plantphys.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg