"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-04-06

Fordonsvibrationer innebär risk för nackbesvär

NYHET Besvär i nacken hos förare av terränggående fordon kan vara ett resultat av lång tids exponering för höga nivåer av helkroppsvibrationer. Det visar den avhandling som Börje Rehn försvarar vid Umeå universitet den 16 april.

Vibrationer i terränggående fordon – t.ex. skogsmaskiner, pistmaskiner och snöskotrar – går i alla rörelseriktningar och innehåller stötar och slag som kan vara skadliga för nacken hos föraren. Vibrationerna beror delvis på det ojämna underlag vilket fordonet framförs på. Fordonens hastighet är också avgörande för nivån på vibrationerna.

En enkät som omfattade cirka 900 yrkesförare av olika terränggående fordon i Norrland visade att yrkesförare av olika terränggående fordon har ökad risk för besvär i nacken, skuldrorna och bröstryggraden. Yrken där terränggående fordon förekommer är exempelvis anläggningsarbetare vid skidbackar, kommunanställda, militärer, brandpersonal, tulltjänstemän, poliser och personal inom kraftindustrin. Samer använder flera olika terränggående fordon i sitt arbete. Uppskattningsvis används terränggående fordon i arbetet av uppemot 20,000 personer i Sverige.

Besvär i rörelseorganen hos förarna beror delvis på negativ påverkan på det perifera nervsystemet, vilket visades vid en noggrann medicinsk undersökning. Vibrationerna kan innebära upprepade tryckningar och dragningar i perifera nerver i armarna vilket på sikt bidrar till besvären.

Mätningar av helkroppsvibrationer i terränggående fordon visar att nivåerna är så höga att de överstiger föreslagna gränsvärden. Nivån av helkroppsvibrationer i fordonen kan variera anmärkningsvärt mycket, beroende på maskintyp, arbetsuppgift, förare och terrängförhållanden. Ett komplicerat samspel mellan alla dessa faktorer avgör graden av vibrationer.

Nivåerna skulle kunna minskas genom att välja rätt maskin, informera förarna om deras egna möjligheter att minska vibrationsnivåerna samt att välja en mer framkomlig terräng eller ev. bygga bättre vägar. Också enkla justeringar av förarnas sittställning och arbetssätt skulle kunna vara värdefulla för att motverka besvären.

Börje Rehn är sjukgymnast och nås på tfn 070-354 30 45, e-post borje.rehn@physiother.umu.se

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för yrkesmedicin, och har titeln Musculoskeletal disorders and whole-body vibration exposure among professional drivers of all-terrain vehicles. Svensk titel: Besvär i rörelseorganen och exponering för helkroppsvibrationer hos yrkesförare av terränggående fordon. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Stora föreläsningssalen, Arbetslivsinstitutet, Umeå. Fakultetsopponent är professor Karin Harms-Ringdahl, Karolinska Institutet, Stockholm.

Redaktör: Hans Fällman