"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-10

Fördubbla investeringarna i medicinsk forskning

NYHET Det krävs strukturella förändringar och nya satsningar för att förbättra hälsan och bromsa kostnadsökningarna inom vården. Sverige måste agera kraftfullt för att kunna återta en tätposition inom medicinsk forskning. Det skriver Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet och Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting, tillsammans med 27 andra aktörer i ett gemensamt manifest inför regeringens kommande forskningsproposition.

Undertecknarna av manifestet, som presenteras på debattplats i tidningen Dagens Samhälle, lyfter i korthet fram följande förslag:

  • För att skapa en excellent forskning och utbildning vill vi förändra strukturen och underlaget för statens stöd till forskning vid lärosäten och justera meriteringssystemet. För den medicinska forskningen som bedrivs nära patienten, så kallad klinisk forskning, behövs tydliga karriärtjänster.
     
  • För att få en kvalitetsdriven vård med patienten i fokus vill vi ha en bättre utvärdering av behandling, utbildning och forskning, där etik och patientsäkerhet är centralt. Vi vill införa ackreditering av universitetssjukvård, få en särskild fond för introduktion av innovativa metoder samt utveckla och harmonisera vårdens ersättningssystem. Det behövs också en nationell struktur som underlättar insamling, användning och delning av data och prover för att förbättra hälsa.
     
  • För att få ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat vill vi ha en skattepolitik som stimulerar forskning och utveckling i företag, skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra, säkerställa tillgång till kapital för små växande företag och stärka innovationsupphandlingen. 

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle

Undertecknarna av manifestet är:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska Sverige
Sune Larsson, FoU-direktör, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
Ulrica Sehlstedt, partner Arthur D. Little
Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma och Allergiförbundet
Klas Kärre, professor samt ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd
Gunnar Németh, vice styrelseordförande Capio
Thomas Magnusson, ordförande Diabetesorganisationen i Sverige
Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden
Yvonne Thomson, senior public affairs manager Janssen
Krister Björkegren, landstingsdirektör Landstinget i Kalmar
Anders Blanck, vd branschorganisationen LIF - de forskande läkemedelsföretagen
Johan Dabrosin Söderholm, dekanus Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
Gunilla Westergren-Thorson, dekan, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet
Marie Aabö, vd Medtronic Sverige
Jacob Tellgren, vd MSD
Ivar de la Cruz, ordförande Naturvetarna
Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer
Malin Parkler, vd Pfizer AB
Gunnar Ahlberg, affärsutvecklingschef, Praktikertjänst
Peter Asplund, vd Quintiles
Beryl Svanberg, tf ordförande Reumatikerförbundet
Inger Ros, förbundsordförande Riksförbundet HjärtLung
Jan Forslid, överläkare, Medicinska staben, Stockholms läns landsting
Kerstin Nilsson, ordförande Svenska Läkaresällskapet
Ulrika Lindstrand, förste vice förbundsordförande Sveriges Ingenjörer
Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges Läkarförbund
Lena Gustafsson, rektor Umeå universitet
Anders Sylvan, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting

Redaktör: Mattias Grundström Mitz