"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-18

Fördubblat antal sökande till internationella masterprogram

NYHET Umeå universitet går tvärt emot rikstrenden och har en kraftig ökning av antalet som söker ett internationellt masterprogram till våren 2018.

155 sökande har valt ett internationellt masterprogram i Umeå som förstahandsval. Det är en ökning med 107 procent jämfört med året innan. Umeå universitet har den största ökningen bland landets alla lärosäten. I landet som helhet minskade antalet sökande till internationella masterprogram med 14 procent. Totalt har 265 personer sökt Umeå som något av alternativen för internationell master.

Umeås populäraste internationella masterprogram är i molekylärbiologi, följt av ekologi, befolkningsstudier och geoekologi.

– Internationalisering är för oss en kvalitetsfråga. Alla studenter ska få med sig ett internationellt perspektiv, genom att själva resa ut i världen, genom att utländska studenter kommer hit eller genom att utbildningarna innehåller internationella perspektiv och frågeställningar. Att fler väljer Umeå för sin internationella masterutbildning är glädjande och kan ses som ett kvitto på att internationella studenter rankar Umeå högt, säger Heidi Hansson, vicerektor vid Umeå universitet.

Till övriga internationella kurser har 414 personer sökt Umeå i första hand inför vårterminen 2018, en minskning med fyra procent jämfört med 2017. I hela landet minskade antalet sökande till internationella kurser med en procent. Populäraste internationella kursen i Umeå är International law and human rights med 33 förstahandssökande. Totalt har 633 personer sökt Umeå som något alternativ.

De sökande till internationella kurser och program på grundnivå får sina första antagningsbesked den 12 oktober, medan sökande till masterprogram får vänta till den 19 oktober.

Till Universitets- och högskolerådets pressmeddelande

Foto: Ulrika Bergfors

Redaktör: Ola Nilsson