"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-23

Föreläsningar om Arktis på Kunskapskanalen

NYHET Den 1 maj sänder Kunskapskanalen föreläsningar från temadagen "Arktis – i världens blickfång" som Umeå universitet och SLU i Umeå anordnade tillsammans. Från Umeå universitet medverkade Peter Sköld, Birgitta Evengård, Krister Stoor och Mikael Elofsson.

Arktis står inför stora förändringar, inte bara när det gäller klimatet, utan också i fråga om naturresurser, sociala frågor, urfolk, hälsa och kultur. Förra året invigde Umeå universitet Sveriges första arktiska forskningscentrum – Arktiskt centrum vid Umeå universitet. I och med detta är nu alla arktiska länder utrustade med ett forskningscentrum.

I Sverige ingår Västerbotten och Norrbotten i Arktis, enligt Arktiska rådets definition. Både Umeå universitet och SLU i Umeå har mycket forskning med kopplingar till Arktis.

Den 6 mars fanns arrangerade universiteten en seminarieeftermiddag på temat "Arktis – i världens blickfång". UR Samtiden fanns på plats i Umeå för att filma. Föreläsningarna sänds i Kunskapskanalen den 1 maj och går i repris lördag den 11 maj klockan 10.00-13.30.

Onsdag 1 maj

16.00-16.25 Arktis i världens blickfång

Ibland uppfattas Arktis det som ett kargt, och isigt landskap utan särskilt mycket liv, men sommartid grönskar det, och livet finns också i olika former under resten av året. Peter Sköld, professor i historia talar om utforskandet av Arktis och de förändringar som Arktis just nu går igenom. Arrangörer: Sveriges lantbruksuniversitet Umeå och Umeå universitet.

16.25-16.50 Arktis växtlighet i ett förändrat klimat

Ekosystemforskaren Maja Sundqvist leder oss i en vandring upp utmed en fjällsluttning vid Abisko. Men vad händer med växtligheten i framtidens klimat, där temperaturökningen sannolikt blir så hög som fem grader? Arrangörer: Sveriges lantbruksuniversitet Umeå och Umeå universitet.

16.50-17.15 Folkhälsan när tundran tinar

Med klimatförändringen kommer en rad nya sjukdomar kommer dyka upp i de arktiska områdena med mer pollen, mer mögel, och fler bakterier som kan växa i tarmfloran. Målet nu, säger Birgitta Evengård, professor i klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet, är att skapa ett underlag så att vi kan fatta så bra beslut som möjligt. Arrangörer: Sveriges lantbruksuniversitet Umeå och Umeå universitet.

17.15-17.45 Nya och gamla djursjukdomar i norr

En stor mängd av de sjukdomar som drabbar oss människor kommer ursprungligen från djur, så kallade zoonoser. Av nya sjukdomar som dyker upp kommer tre av fyra från djur. Därför är det viktigt för forskarna att öka kunskapen om djurens parasiter. Gert Olsson forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet berättar. Arrangörer: Sveriges lantbruksuniversitet Umeå och Umeå universitet.

17.45-18.05 Renkalvsdräparen – den muntliga myten om fjällräven

Muntlig tradition gör gällande att fjällräven kan ta renkalvar, medan forskare benhårt hävdat motsatsen. Motsättningen ledde till att Krister Stoor, forskare i samiska språkstudier, började titta närmare på myten om fjällräven. Han berättar om en rad faktorer för muntliga samiska berättelser där kunskap förmedlas om jakt och fiske. Arrangörer: Sveriges lantbruksuniversitet Umeå och Umeå universitet.

18.05-18.30 Renen som resurs i Arktis

Renen finns i stora delar av Arktis. Domesticerade renar har dessutom planterats in i bland annat Alaska för att hålla landskapen där levande. Berit Inga, viltforskare, berättar om renens utbredning. Arrangörer: Sveriges lantbruksuniversitet Umeå och Umeå universitet.

18.30-19.00 Jakten på antibiotika i arktiska djup

Mikael Elofsson, professor i organisk kemi, studerar en särskild bakterie som skickar in ett gift i cellerna. Klamydia och salmonella är några bakterier som använder detta system för att göra oss sjuk. Målet är att hitta ett sätt att avväpna den aggressiva bakterien och på detta vis kunna rå på antibiotikaresistenta bakterier. Arrangörer: Sveriges lantbruksuniversitet Umeå och Umeå universitet.

Redaktör: Karin Wikman