"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-06

Föreläsningsdag onsdag den 7 mars på Bio Abelli, Västerbottens Museum

NYHET Under samiska veckan medverkar CeSam i en föreläsningsdag som filmas av UR - Kunskapskanalen. Moderator för dagen är Peter Sköld, CeSam.

Planerade hålltider:

10.00 Jenny Wik Karlsson - förbundsjurist, SSR
Om rennäringslagen från 1971, satt i ett kvinno- och barnperspektiv.

10.30 Per Niila Stålka - Nordiskt jojkarkivprojekt
Där orden tar slut tar jojken vid. Jojkens funktion i samiska samhället.

11.00 Lena Maria Nilsson - näringsforskare
Samisk livsstil och hälsa - att undersöka en majoritetsbefolkning ur ett minoritetsperspektiv.

13.00 Anna-Lill Ledman - doktorand i historia
Att representera och representeras. Samiska kvinnor i svensk och samisk press.

13.30 Gunnar Gjengset - Fil.Dr. litteraturvetenskap
"Smitten fra storsamfundet" - om den egna kulturens misstänkliggörande av hemvändare.

14.00 Niklas Kaiser - inst. för psykologi, Umeå universitet
De renskötande samernas mentala hälsa.

15.00 Ola Stinnerbom - dansare och koreograf
Är samerna det enda folk som inte dansat?

15.30 Michael Lindblad, tillämpad utbildningsvetenskap och Umeå sameförening
Det postkoloniala arvet och dekolonialiseringen.