"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-24

Företag fick svar direkt av Umeå universitets forskare

NYHET AIMday är en mötesplats för företagsutveckling där företag och forskare samtalar kring en specifik frågeställning. Den 16 november låg fokus på social innovation — 9 företag och 20 forskare samtalade om utmaningar, framtid och lösningar.

Konceptet AIMday går ut på att företag och organisationer ställer frågor som de behöver svar på för att utveckla sin verksamhet. Forskare anmäler intresse för att delta och väljer ut de frågor som intresserar dem. Arrangören sätter ihop team av forskare och frågeställare som sedan under exakt en timmes tid under ledning av en moderator behandlar ämnet. Man kommer fram till ett eller flera förslag som frågeställaren kan gå vidare med. Eon månad senare gör man en uppföljning.

— Det här ger företag chansen att på ett väldigt enkelt och effektivt sätt använda forskares kunskap för sin organisations utmaningar och komma ett steg närmare en lösning. De får också veta om det kan bli en fortsättning och ett samarbete med Umeå universitet innan de går hem, säger Benkt Wiklund, samordnare vid Umeå universitet.

En av dagens frågeställare var Coompanion Nord, rådgivare inom kooperativt företagande. Deras fråga var ”Hur kan kooperativa affärsmodeller/företagande och värdegrund verka värdeskapande i utvecklingen av sociala innovationer?”.

— Vår ambition med dagen var främst att föra en dialog med forskare för ett utbyte kring frågan. Vår hypotes var att den kooperativa modellen och värdegrunden är en grogrund för utvecklingen av sociala innovationer, och vi ville diskutera fördelar och nackdelar med det synsättet, säger Emma Anderbom, affärsutvecklare på Coompanion Nord.

— Det vi fick ut av dagen var dels intressanta diskussioner, men framför allt har vi fått fler namn på forskare med beröringspunkter till ämnet social innovation som är intressanta för framtida samarbeten i utvecklingen av Arena Social Innovation, säger Emma Anderbom.

En annan av de medverkande var Stina Haglund, som äger och driver företagen YourWill och Alla tiders kompetenser. Hon sökte forskarnas hjälp för att hitta en affärsmetod där det blir tydligt för kunden vilken nytta som skapas av de sociala insatser hon vill göra i ett av sina företag. Panelen, med deltagare från Handelshögskolan, Humlab och Institutionen för socialt arbete ställde frågor och kom med goda råd.

Stina Haglund var nöjd med utfallet av sessionen.
— Det jag framför allt tog till mig handlar om hur man kan vara säker på att man gör rätt sak i helt nya områden. Vår slogan är ”vi hjälper dig, du hjälper världen”. Hur kan man tydligt visa kunden att det är det man gör? Vi anställer idag till exempel tiggande EU-immigranter – hur vet vi att det är rätt sak? Panelens idé om att ta in den kompetensen i styrelsen är lysande: att låta styrelsen bolla etiska dimensioner på hur man kan göra rätt. 

Stina Haglund menar att AIMday har mycket att ge många fler än vad som kan delta, och föreslår en utveckling av konceptet:
— Det vore roligt att se forskare vrida och vända på problem inför publik!

Social innovation som kan vara småskalig och lokal eller av större systemförändrande karaktär. Exempel på sociala innovationer är:

  • Medborgare, organisationer och företag bygger tillsammans Hjältarnas hus.
  • Kommunal upphandling som ökar mängden ekologisk och närodlad mat.
  • Urban biodling.
  • Tjänster som ger jobb till människor som står långt från arbetsmarknaden.
  • Matbutiker som minskar matsvinnet genom samarbete med välgörenhetsorganisationer.
  • Mobilföretag som erbjuder telefon där metallerna är spårbara.
  • Företag som med teknikens hjälp möjliggör delning av resurser.

AIMday är en metod framtagen av Uppsala universitet för att skapa möten mellan företag och universitet som ger en chans till fortsatta samarbeten och konkret handling. Det ger en unik möjlighet för akademiska forskare och organisationer i näringsliv och samhälle att knyta kontakter och utbyta kunskap. Genom att matcha organisationers behov av ny kunskap med akademisk kompetens, ger AIMday nya insikter och nya perspektiv på aktuella problem. Konceptet bygger på små gruppdiskussioner där en fråga från den frågeställande organisationen är utgångspunkten, under en timme, med forskare och experter från flera olika discipliner.

Kontakt

Benkt Wiklund, samordnareEnheten för externa relationer Umeå universitet
Telefon: 070-3223366

Eller läs mer på www.er.umu.se

Skribent: Jessica Larsson Svanlund

Redaktör: Malin Vikström