"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-15

Företagare, forskare och studenter utbyter erfarenheter

NYHET Tekniska högskolan arbetar aktivt för att förstärka kontakterna med det regionala näringslivet. Tisdag den 20 maj anordnar därför högskolan tillsammans med Teknikföretagen en workshop där företagare, forskare och studenter utbyter erfarenheter av samarbete.

Närkontakt är Tekniska högskolans verksamhet för samverkan och målet är att alla ingenjörsstudenter under sin utbildning ska ha samarbetat med något företag, exempelvis genom företagsbaserade projekt eller fadderföretagsverksamhet.

– Bättre samverkan är en vinst för alla parter. Företag får möjlighet att träffa framtida medarbetare redan under deras studietid och på så sätt slippa dyra upplärnings- och rekryteringskostnader. Studenterna får insyn i sina framtida arbeten som ingenjörer och kan skapa ett nätverk som ökar möjligheterna till anställning, säger Susanne Vikström, filosofie doktor i kemi och ansvarig för Närkontakt.

Lärare och forskare inom Tekniska högskolan kan som en del av Närkontakt förlägga delar av sin arbetstid på företag i regionen. Även inom forskning arbetar Tekniska högskolan intensivt för att förstärka samarbetet med det regionala näringslivet. Detta sker bland annat genom en omfattande satsning på teknikvetenskaplig forskning som Umeå universitet är i startgroparna med att genomföra.

Temat för workshopen är ”Samverkan för kunskapsutveckling och kompetensförsörjning”. Under dagen medverkar forskare, studenter och representanter från några av de över 50 företag som Tekniska högskolan samarbetar med inom Närkontakt. Journalister är varmt välkomna!
Program finns på: www.teknikforetagen.se/templates/event____3061.aspx

Datum och tid: Tisdag 20 maj kl. 12.00-16.15
Plats: Umeå universitet, Samverkanshuset, Triple Helix

För ytterligare information, kontakta: Anders Lundin, utbildningsledare för Tekniska högskolan Telefon: 090-786 99 34, 070-694 56 57
E-post: anders.lundin@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman