"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-05

Företags balansgång mellan samarbete och konkurrens

NYHET Högre produktkomplexitet, kortare produktlivscykler och ökade krav på kundanpassning har lett till att företag i allt högre utsträckning samarbetar med sina konkurrenter. Detta kräver nya sätt att tänka och agera. – Företag måste kunna hantera olika roller, motstridigheter och många gånger en ökad kortsiktighet i relation med konkurrenterna, säger Marlene Johansson, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Foto: Elin Berge Marlene Johansson har i en avhandling studerat elva företag inom IT, telekom och försvarsindustrin och deras förmåga att hantera komplexa relationer som består av både samarbete och konkurrens. Att samarbeta och konkurrera samtidigt kan innebära svårigheter eftersom dessa två sätt att samspela bygger på olika logiker.
– Konkurrens bygger på konflikt och rivalitet medan samarbete bygger på förtroende och harmoni. Att samarbeta med sina konkurrenter innebär därför dilemman och spänningar som måste hanteras.

Agera utifrån olika roller och förväntningar

Företag måste kunna samarbeta som kund, leverantör, samarbetspartner och konkurrent i en och samma relation. Med dessa olika roller följer motstridiga förväntningar från motparten. Dessutom uppstår spänningar och osäkerhet om hur man ska samarbeta och vilken roll parterna ska spela.
– Företag som har erfarenhet och insikt i denna problematik utvecklar en förmåga att hantera detta, vilket är en viktig kompetens i skapandet av nya innovationer och marknader tillsammans med konkurrenter, säger Marlene Johansson.

Makt och beroende i relation med konkurrenter

Små, innovativa företag måste också utveckla en förmåga att initialt bygga legitimitet och ”storebrors-relationer” med större företag för att komma in på en marknad. De måste vara flexibla och lättrörliga, snabbt reagera på förändringar och bygga upp, navigera i och byta ut sina relationer med olika konkurrenter och partners.
– Med dessa förmågor lyckades företagen hantera en maktobalans gentemot storföretagen, behålla ett oberoende, etablera sig och skapa en marknad och en legitimitet för sina innovativa produkter och lösningar.

Temporära och instabila relationer med konkurrenter

Företag går in och ut ur sina relationer i allt större utsträckning idag och det kräver ett nytt förhållningssätt, framförallt från företag som är vana vid att arbeta långsiktigt med sina partners och leverantörer.
– När dessa företag också kan vara konkurrenter måste företagen kunna hantera mer kortsiktiga intentioner, konstaterar Marlene. Här uppstår också spänningar som måste hanteras. En företagsledare uttryckte det så här: ”in a specific deal you dance together and when the deal is over, that’s enough”. För många företag krävs nya insikter för att kunna balansera kortsiktiga intentioner och långsiktiga samarbetsrelationer.

Marlene Johansson återvände till Umeå universitet och forskarstudier efter några år ute i näringslivet, och kommer ursprungligen från Lycksele. Marlene fortsätter nu sin forskning kring hur företags kompetens att hantera dessa dilemman och spänningar i samarbetsrelationer med konkurrenter kan generera innovationer, nya affärsmöjligheter och nya marknader.

Läs hela eller delar av avhandlingenPressbild

Om disputationen

Fredag den 9 november försvarar Marlene Johansson, Handelshögskolan vid Umeå universitet sin avhandling med titeln: The Balancing Act –cooperating with competitors, svensk titel: Samarbeta med konkurrenter – en balansakt. Disputationen äger rum kl 10:15 i sal N320 i Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Anders Pehrsson, Linnaeus School of Business and Economics, Linnaeus University.

För mer information, kontakta gärna:

Marlene Johansson, Handelshögskolan, Umeå universitet Telefon: 070-6749539
E-post: marlene.johansson@usbe.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov