"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-17

Företagsekonom och kulturgeograf nya hedersdoktorer

NYHET Timothy L. Wilson, en inspiratör med erfarenheter från industrin, och den internationellt ledande och banbrytande befolkningsgeografen Allan M. Findlay har utsetts till hedersdoktorer vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Professor Timothy L. Wilson har dubbla doktorsexamina efter att ha disputerat i företagsekonomi vid Case-Western Reserve University och i teknologi vid Carnegie-Mellon University. Under sin karriär har Wilson varit verksam vid flera lärosäten i ett flertal olika länder.

Genom att kombinera erfarenheter från industrin med en bred forskningskompetens har Wilson gett ett betydande bidrag till ämnet företagsekonomi. Wilson har producerat närmare 300 vetenskapliga arbeten inom flera företagsekonomiska forskningsområden, ofta med en tvärvetenskaplig koppling.
Wilson har under två decennier varit en mycket viktig inspirationskälla i utvecklingen av Handelshögskolan vid Umeå universitet. Wilson har varit och är en stark katalysator för att stimulera artikelskrivande, även bortom de personer han själv varit medförfattare till. Hans gedigna utbildning, långa karriär inom både industrin och akademin, intresse för tvärvetenskaplighet och hans personlighet har lagt en grund för många framgångsrika forskningssamarbeten, vilket resulterat i ett stort antal vetenskapliga arbeten. I samarbetet med forskarkollegor, från idé till slutförande, är hans ödmjuka stil och förmåga att nå resultat under relativt kort tid synnerligen uppskattade kvaliteter.

Allan M. Findlay är professor i geografi vid University of St. Andrews i Skottland. Han är en internationellt ledande kulturgeograf som gett banbrytande bidrag till den befolkningsgeografiska forskningen. Han har varit rådgivare åt Umeå universitet och bidragit till studentutbyte mellan Umeå och Skottland. Allan M Findlay har under många samarbetat med forskare vid olika institutioner på fakulteten, ett samarbete som fortgår och som knyter befolkningsforskningen i Umeå till den välrenommerade forskningsmiljön vid St.Andrews universitetet i Skottland.

Allan M. Findlay har bl.a. gjort viktiga bidrag till forskningen om internationell migration och då särskilt uppmärksammat konsekvenserna av högutbildades flyttningar. Ett tema har varit konsekvenserna för utvandringsländerna, särskilt utvecklingsländer. Forskningen har också lyft fram drivkrafterna till och betydelsen av studenters internationella flyttningar. Allan M. Findlays tidiga forskning behandlade bl.a. förhållanden i Nordafrika och Mellanöstern. Senare har utgångspunkten varit förhållanden i Storbritannien men också Hongkong har stått i fokus. I sin senare forskning har Allan M. Findlay också studerat samspelet mellan migration och miljöproblem.

De två hedersdoktorerna promoveras vid Umeå universitets årshögtid den 19 oktober.

För mer information om Timothy L. Wilson, kontakta:

Lars Hassel, professor på HandelshögskolanTelefon: 073-735 78 00
E-post: lars.hassel@umu.se

För mer information om Allan M. Findlay, kontakta:

Gunnar Malmberg, professor vid institutionen för geografi och ekonomisk historiaTelefon: 090 786 54 95
E-post: gunnar.malmberg@umu.se

Redaktör: Eva Stoianov