"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-10

Företagsforskarskolans första avhandling

NYHET Fredagen den 11 december presenterar Håkan Jakobsson den första licentiatavhandlingen inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Håkan Jakobsson, institutionen för matematik och matematisk statistik, genomför sitt projekt i samarbete med SKF AB. Licentiatavhandlingen, som har titeln ”Adaptive Model Reduction in Linear Elasticity”, är ett första steg inom hans utbildning på forskarnivå där målet är en examen som filosofie doktor. Handledare är professor Mats G Larson, institutionen för matematik och matematisk statistik, och biträdande handledare Dag Fritzon, SKF.

Umeå universitet har tillsammans med 13 företag startat en unik forskarskola. Företagsforskarskolan ska ge både företaget och doktoranden ny kompetens. Bland annat ingår en industripraktik på sex månader i utbildningen. Läs mer om företagsforskarskolan: http://www.umu.se/samverkan/foretagsforskarskolan.

För mer information om Företagsforskarskolan, kontakta: Petter Gustafsson, föreståndare för forskarskolan Telefon: 090-786 51 59, 070-632 89 90
E-post: petter.gustafsson@plantphys.umu.se

För mer information om licentiatavhandlingen, kontakta: Håkan Jakobsson, Telefon: 090-786 53 75
E-post: hakan.jakobsson@math.umu.se

Redaktör: Karin Wikman