"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-09

Förhållanden i solvinden påverkar utflödet av syrejoner från jordens jonosfär på ett oväntat sätt

NYHET I den avhandling som Sachiko Arvelius lägger fram vid Umeå universitet och försvarar vid Institutet för rymdfysik, IRF, i Kiruna, visar hon att processer i jordens magnetosfär på högre höjd än tidigare rapporterats bidrar till upphettning och acceleration av utflödande syrejoner.

Jonerna färdas längs jordens magnetiska fält upp över polarkalotten och kan sedan antingen förloras ut i solvinden, en ström av laddade partiklar från solen, eller hamna i jordens magnetiska svans och senare föras tillbaka till jordens närmiljö igen.

– Det har varit känt att acceleration av utflödande syrejoner sker relativt ofta på höjder från den övre jonosfären, den övre joniserade delen av atmosfären, och upp till några få jordradiers höjd, säger Sachiko Arvelius. Men med hjälp av mätningar från instrument ombord på de fyra Clustersatelliterna har vi nu kunnat konstatera att processer i magnetosfären på högre höjd, från fem jordradier och uppåt, också har en stor betydelse för vilket öde som väntar dessa syrejoner, fortsätter hon.

Upphettningen av de joner som blir kvar i magnetosfären är också viktig för magnetosfärens dynamik. Många processer som sker i den nära rymden påverkas, särskilt under s k magnetiska stormar.

– Förhållandena i solvinden är särskilt viktiga för upphettning och acceleration på de allra högsta höjderna på ett sätt som var oväntat, säger Sachiko Arvelius.

Avhandlingen finns att läsa som pdf på: documents.irf.se/get_document.php?group=Administration&docid=489

Sachiko Arvelius (tidigare Joko) är född i Tokyo och växte upp i Miyazaki i södra Japan. Hon har studerat vid Keio och Tokyo universitet. Sedan 2000 har hon varit doktorand på Umeå universitet, institutionen för rymdvetenskap, och verksam vid IRF i Kiruna där hon fredag den 11 november försvarar hon sin avhandling med titel: Energization and acceleration of dayside polar outflowing oxygen. Svensk titel: Upphettning och acceleration av utflödande syre ovanför polarområdets dagsida.

Disputation äger rum fredagen den 11 november, kl. 10.00 i Aulan, Rymdcampus, Kiruna. Opponent är professor Jøran Moen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sachiko Arvelius nås på: Institutet för rymdfysikTel: 0980-790 11
E-Post: sachiko@irf.se

Rick McGregor, Informationsansvarig, IRF, nås på:Tel: 0980-79178, 070-276 6020
E-post: rick@irf.se

Pressmeddelande och bild: www.irf.se/link/press_051108

Redaktör: Carina Dahlberg