"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-06

Förhöjd puls försvårar upptäckten av syrebrist i hjärtat

NYHET Det är viktigt att hjärtfrekvensen tas med i beräkningen vid övervakning av patienter med EKG-metoder. Förhöjd hjärtfrekvens kan ge EKG-förändringar snarlika de hos patienter med sjukdom i kranskärlen. Det visar Sören Häggmark i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet lördag 15 oktober.

Det finns en osäkerhet kring olika metoders precision för att upptäcka syrebrist eller nedsatt cirkulation (med därpå följande syrebrist, ischemi) i hjärtat. På operationssalar och i intensivvård är elektrokardiografi (EKG) obligatorisk och s.k. ST-segmentanalys i EKG är vanlig för att upptäcka ischemi.

Att tidigt och med hög säkerhet upptäcka och behandla lokal syrebrist i hjärtat kan vara avgörande för att undvika hjärtinfarkt och komplikationer. Andra faktorer kan försvåra ST-analysens möjlighet att upptäcka ischemi. En sådan faktor är ökande hjärtfrekvens. I denna avhandling studeras särskilt en speciell form av EKG som kallas datoriserad vektorkardiografi (VKG).

Ett huvudresultat i avhandlingen är att det är viktigt att hjärtfrekvensen beaktas när man övervakar patienter med EKG-metoder. Med en korrektionsfaktor för hjärtfrekvensstegring inlagd i ST-analysen kan den diagnostiska säkerheten öka.

I avhandlingens första delarbete, en studie på 53 kranskärlssjuka patienter, visades en relativt liten inbördes överensstämmelse mellan olika undersökta metoders förmåga att upptäcka ischemi.

I det andra delarbetet konstaterades att när pulsen ökades med hjälp av pacemaker hos friska individer uppstod betydande EKG-förändringar av samma typ som kan ses hos kranskärlssjuka patienter. Resultaten i studien kan användas till att utveckla förbättrade kriterier för att kunna skilja mellan EKG-förändringar som uppstår av syrebrist och nedsatt cirkulation i hjärtat från de EKG-förändringar som uppstår av ändringen i hjärtfrekvensen.

I det tredje delarbetet, en studie på sövda djur, bekräftades resultaten i det andra delarbetet. Dessutom bevisades att EKG-förändringar under ökande hjärtfrekvens kan uppstå utan att någon syrebrist eller cirkulationsstörning föreligger.

I det fjärde delarbetet undersöktes 35 sövda kranskärlssjuka patienter och 10 individer utan kranskärlssjukdom i samband med hjärt- eller kärloperation. Undersökningarna visade betydande vektorkardiografiska förändringar för kranskärlssjuka individer vid såväl ökande hjärtfrekvens som under ischemi. Olika mätvariablers prestanda beräknades och en metod att korrigera för hjärtfrekvensökning tydde på att kriterier för ischemi i hjärtat kan finslipas framdeles. Ytterligare studier i olika patientgrupper är angelägna.

Sören Häggmark föddes 1949 i Burträsk och växte upp i Bjurfors, Bygdsiljum. Efter högskoleutbildning i Umeå 1972 arbetade han vid klinisk fysiologiska laboratoriet som biomedicinsk analytiker. På Anestesikliniken påbörjades forskarbanan med experimentell och klinisk forskning.

När Thoraxkliniken startades i Umeå 1988 tog en ny yrkesbana vid som chefsperfusionist på Thoraxoperation vid Hjärtcentrum. Detta har sedan dess varit den huvudsakliga sysselsättningen parallellt med experimentell forskningsverksamhet tillsammans med olika forskningsgrupper vid Norrlands universitetssjukhus.

Sören Häggmark är verksam vid Hjärtcentrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Han nås på telefon 090-785 36 50 eller e-post soren.haggmark@vll.se.

Lördagen den 15 oktober 2005 kl 09.00 försvarar Sören Häggmark, Institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, enheten för anestesiologi och intensivvård, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Detection of myocardial ischemia: Clinical and experimental studies with focus on vectorcardiography, heart rate and perioperative conditions. Svensk titel: Mätning av syrebrist i hjärtat: Kliniska och experimentella studier med fokus på vektorkardiografi, hjärtfrekvens och sövning med kirurgiska ingrepp. Disputationen äger rum i hörsal Betula, byggnad 6M, bv, Norrlands universitetssjukhus. 

Fakultetsopponent är professor Mårten Rosenqvist, Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Medicin, Stockholm.

Redaktör: Bertil Born