"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-15

Formas ger 85 miljoner kronor till forskning vid Umeå universitet

NYHET Det statliga forskningsrådet Formas har beslutat att tilldela nära 85 miljoner kronor till totalt 22 forskningsprojekt vid Umeå universitet. Tilldelningen är indelad i fem olika områden.

Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt

Hydrotermisk omvandling av alger odlade i avloppsvatten till avancerade kolmaterial (HydrA). 3 miljoner kr
Stina Jansson, Kemiska institutionen

Får pengarna jorden att snurra? Geografiska perspektiv på "downshifting" och frivillig enkelhet som hållbara livsstilar. 3 miljoner kr
Marco Eimermann, Institutionen för geografi och ekonomisk historia

Från hemleverans av is till elberoende kylskåp - matförvaring och hållbarhetsföreställningar från 1920-tal till 2020. 2,4 miljoner kr
Matilda Marshall, Restauranghögskolan

Klimatförändring och läkemedel - hur ser framtiden ut för våra vattendrag? 2,8 miljoner kr
Tomas Brodin, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Genetisk mångfald hos svenska barrträdsskogar: finns det anledning till oro? 3 miljoner kr
Xiao-Ru Wang, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Påverkan av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från vattendrag. 3 miljoner kr
Jan Karlsson, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Processer som styr metylkvicksilverbelastning i kustnära hav med syrebrist. 3 miljoner kr
Erik Björn, Kemiska institutionen

Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism. 2,4 miljoner kr
Joakim Kulin, Sociologiska institutionen

Geoingenjörsdaggmaskar i våra nationalparker: ett hot mot fjällmiljön? 2,9 miljoner kr
Jonatan Klaminder, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Outnyttjat potential hos hybridasp. 3 miljoner
Hannele Tuominen, Institutionen för fysiologisk botanik

Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap. 3 miljoner kr
Coppélie Cocq, Humlab

Förlust av biologisk mångfald genom upplösning av artgränser. 3 miljoner
Åke Brännström, Institutionen för matematik och matematisk statistik

IgdE familjen av IgG nedbrytande streptokockproteaser: Verktyg för att studera immunitet och attraktiva mål för behandling av streptokock infektioner hos djur. 3 miljoner kr
Ulrich von Pawel-Rammingen, Institutionen för molekylärbiologi

Teknik för specialiserad ämnesomsättning i asp. 2,8 miljoner kr
Nathaniel Street, Institutionen för fysiologisk botanik

Årliga öppna utlysningen för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare

Grundvatten: ett dold flöde bakom CO2 emissionen från sjöar. 2,6 miljoner kr
Carolina Olid Garcia, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Årliga öppna utlysningen för mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären

Från avfall till resurs: hur bättre förståelse av bindningsmekanismer av essentiella spårämnen i biokol kan förbättra biogasproduktion. 3 miljoner kr
Eleonora Borén, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Identifiering och karaktärisering av nya bioinsecticider riktade mot myggor. 2,8 miljoner kr
Cecilia Engdahl, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Kan massa och pappersbruk vara en värdefull resurs? Syntetiserande energilagringsmaterial från pappersmassa och pappersbruk. 2,7 miljoner kr
Kenneth Latham, Kemiska institutionen

Den glömda säsongen: minskar varmare vintertemperaturer sjöarnas produktivitet? 3,9 miljoner kr
Dominique Maier, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Reglering av vedegenskaper i asp och björk genom storskaliga genuttrycksstudier. 1,7 miljoner kr
Carolin Seyfferth, Institutionen för fysiologisk botanik

Perspektiv på de globala hållbarhetsmålen

Klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar: nya modeller för riskkaraktärisering, motståndskraft och prevention (ARBO-PREVENT). 9,7 miljoner kr
Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Hållbar turism och besöksnäring

Klimatförändringar och den snabba ökningen av turism i Arktis: Utmaningar och möjliga lösningar för turism och hållbar utveckling i en Arktisk kontext. 18 miljoner kr
Dieter Müller, Institutionen för geografi och ekonomisk historia