"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-14

Förnyat förtroende för Kulturella perspektiv

NYHET Roger Jacobsson, docent, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, har från Vetenskapsrådet erhållit 540.000 kronor och förnyat förtroende för fortsatt produktion och utgivning av den nationella vetenskapliga referee-tidskriften Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, för åren 2015-2017.

Roger Jacobsson som är tidskriftens chefredaktör berättar att det i  Vetenskapsrådets skrivelse meddelas att tidskriften uppfyller de krav som uppställs i utlysningen. Tidskriften ges det samlade omdömet 4 (Mycket bra) med utgångspunkt från följande kriterier:

Redaktionsrådets och redaktörens/redaktörernas vetenskapliga ställning.

Tidskriften håller högsta vetenskapliga kvalitet och främjar förnyelse inom området.

Kulturella Perspektiv utkommer med fyra nummer per år och är nu inne på sin tjugofjärde årgång.

Läs mer om senaste och tidigare nummer av KP

Redaktör: Per Melander