"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-17

Försiktig optimism över EU:s ramverk

NYHET De olika grupperna bakom Social Sciences and Humanities, SSH, är försiktigt optimistiska i sin analys av EU-kommissionären Maire Geoghegan-Quinns tal förra veckan

HELT KLART är att EU-kommissionären för forskning och innovation tagit intryck av uppropet från Europas akademiker inom samhällsvetenskaper och humaniora, menar SSH. Samtidigt vill man från uppropets initiativtagare påminna om att samhällsvetenskaper och humaniora gång på gång riskerat att elimineras när EU:s nationella regeringar, EU-parlamentet och EU-kommissionen suttit i förhandlingar och att storleken på budgeten för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning ännu inte är säkrad.Därför manar man till att fortsatt uppmuntra alla som är verksamma inom humaniora och samhällsvetenskaper vid europeiska lärosäten att skriva under det öppna brev och upprop som även i fortsättningen kommer att finnas tillgängligt.
Bakom uppropet står förutom SSH även NET4SOCIETY (Network of SSH NCPs) 
ALLEA (All European Academies) 
ESF (European Science Foundation) SCH/SCSS 
ECHIC (European Consortium of Humanities Institutes and Centres) 
med erkännande även från SSH ERA-Nets m fl.

Gå till uppropet här!