"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-04-06 Uppdaterad: 2023-04-18, 06:42

Forskar om hur ätstörningar representeras i litteratur

NYHET Världshälsodagen firas årligen den 7 april. Kätlin Koik, doktorand i engelsk litteratur, forskar om hur ätstörningar – sjukdomar som omges av myter och en uppfattning om att de främst förknippas med skönhetsideal – representeras i modern litteratur.

Text: Sandra Lundström

– Jag vill bidra till ett nytt sätt att se på ätstörningar. Dessa sjukdomar är många gånger stigmatiserade och det finns myter kring dem. Mitt intresse ligger särskilt i de vanliga antagandena om att ätstörningar är kopplade till skönhetsideal. Men vårt förhållande till mat består av så många olika aspekter som kultur, religion, klass och kön, säger Kätlin.

Vårt förhållande till mat består av så många olika aspekter som kultur, religion, klass och kön.

Kätlin kommer ursprungligen från Estland och har under flera år rest genom Europa. Hon bodde i Skottland innan hon flyttade till Sverige för att studera sin kandidatexamen vid Malmö universitet, följt av en masterexamen vid Uppsala universitet.

– Jag kommer från norra Europa och var nyfiken på hur det skulle vara på andra sidan sjön!

Sedan augusti 2022 är Kätlin doktorand vid Institutionen för språkstudier. Hennes huvudsakliga intressen är samtidslitteratur, självbiografiska studier, sjukdomsberättelser och medicinsk humaniora. Medicinsk humaniora är ett tvärvetenskapligt område inom medicin, humaniora och samhällsvetenskap och syftar till att förstå och förbättra hälso- och sjukvård.

Sättet vi ställer frågor på inom humaniora bidrar till det medicinska perspektivet.

– Sättet vi ställer frågor på inom humaniora bidrar till det medicinska perspektivet. Frågor relaterade till hälsa sätts i ett historiskt, kulturellt och socialt sammanhang. Till exempel finns en sjukdom inne i kroppen, men det är också en fråga om hur en individ upplever sin sjukdom och hur den påverkar personens sociala miljö.

Kätlins fokus ligger på författaren, hon undersöker specifikt hur etablerade författare skriver om ätstörningar.

– Det finns mycket mer debatt kring anorexi än bulimi och hetsätningsstörning. Det kan ha att göra med ett vanligt antagande om att endast anorexi tros ha dödliga hälsokonsekvenser.