"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-22

Forskare bloggar om socialt arbete

NYHET Tre forskare vid institutionen för socialt arbete bloggar om sina forskningsresultat påSocialvetenskap.se. Forskarna har bland annat kunnat visa att det har stor betydelse hur socialarbetarnas arbete är organiserat för att deras klienter ska få bästa möjliga hjälp.

– Vi blev tillfrågade av redaktionen om vi ville vara gästbloggare. Och det ville vi eftersom det är ett bra sätt att nå ut med forskningsresultat. Förhoppningsvis leder våra resultat till diskussioner som kan förändra individ- och familjeomsorgen i den riktning som vår forskning pekar på, säger professor Björn Blom som är en av de bloggade forskarna.

De två andra forskarna från Umeå universitet är Stefan Morén och Marek Perlinski. Det första blogginlägget handlar det nyligen avslutade forskningsprojektet Specialisering eller integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg.

Resultaten visar att socialarbetares förutsättningar att göra ett gott arbete och klienters möjlighet att få bra hjälp i stor utsträckning beror på organisatoriska förhållanden. Den organisatoriska specialiseringen, där socialarbetare jobbar i specifika enheter med snävt avgränsade arbetsuppgifter, tenderar att minska det professionella handlingsutrymme som de komplexa arbetsuppgifter de har kräver.

– Våra resultat pekar på att de socialarbetare som jobbar i en integrerad organisation och som ges ett tillräckligt stort professionellt handlingsutrymme har bästa möjligheterna att lyckas, klienterna upplever också att de får bättre stöd och hjälp, berättar Björn Blom.

Läs mer på forskarnas blogg

För mer information:Björn Blom, professor i socialt arbete, Umeå universitet
E-post: bjorn.blom@socw.umu.se
Tel: 090-786 93 46

Stefan Morén, professor i socialt arbete, Umeå universitet
E-post: stefan.moren@socw.umu.se
Tel: 090-786 67 66

Marek Perlinski, universitetslektor, Umeå universitet
E-post: marek.perlinski@socw.umu.se
Tel: 090-786 71 86

Redaktör: Carina Dahlberg