"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-07-05

Forskare föreslår en gemensam EU-skatt på flygbiljetter

NYHET Enskilda länder i Europa har hittills misslyckats med att beskatta flygtrafik. Nu föreslår forskare inom EU-projektet FairTax, koordinerat vid Umeå universitet, att EU bör införa en gemensam skatt på flygbiljetter, både för att öka EU:s intäkter och för att minska koldioxidutsläppen.

– I FairTax kommer vi att ge rekommendationer för hur man kan skapa hållbara skattesystem för både finansieringen av EU:s överstatliga funktioner och medlemsstaternas välfärdssystem. Hållbarhet kan uppnås om skattepolitiken kan balansera tillväxt inom en fri marknad med målen om social trygghet, jämställdhet och god miljö, säger Åsa Gunnarsson, koordinator för FairTax och professor i rättsvetenskap vid Juridiskt forum, Umeå universitet. Projektet omfattar forskare inom olika vetenskapliga fält från 11 universitet i nio länder och finansieras av EU:s ramprogram Horizon 2020.

EU behöver alternativa inkomstkällor

Åsa Gunnarsson.
Åsa Gunnarsson, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet. Foto: Anders Jonsson.

Under de senaste decennierna har avgifter från medlemsländerna varit EU:s huvudsakliga inkomstkälla. Systemet har kritiserats, och det har föreslagits att det bör ersättas av gemensamma EU-skatter.
 

– Hittills har diskussionen om alternativa sätt att finansiera EU inte tagit hänsyn till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som framhåller att EU-skatter ska vara smarta. Smarta skatter ska kunna förena hållbar tillväxt med social inkludering, jämlikhet och miljöhänsyn. I FairTax jobbar forskare med att utveckla förslag till smarta EU-skatter, säger Åsa Gunnarsson.

Skatt på flygbiljetter bidrar till hållbarhet

Nationalekonomerna Alexander Krenek och Margit Schratzenstaller, från FairTax österrikiska partner, the Austrian Institute of Economic Research, WIFO, rekommenderar i sin senaste studie ”Sustainability-oriented EU Taxes: The Example of a European Carbon-based Flight Ticket Tax” en gemensam EU-skatt på flygbiljetter. I studien, som belönats med Progressive Economy Award 2016, visar forskarna hur skatten kan bidra till en hållbar europeisk ekonomi.

– Flygindustrin står för en liten, men snabbt ökande del av Europas koldioxidutsläpp. Flera av EU:s medlemsländer har tidigare försökt införa nationella skatter på flygbiljetter, men har misslyckats trots påtryckningar på de länder i EU som inte vill införa skatter på flyg. Dessa försök visar på svårigheterna med att införa nationell beskattning på flygtrafik. Att istället införa flygskatter på EU-nivå skulle minska problemen med att genomdriva skatten, och skulle förhindra att EU-länder konkurrerar med skattenivåer sinsemellan, säger Margit Schratzenstaller.

Skulle en EU-gemensam skatt på flygbiljetter genomföras på rätt sätt tror forskarna att den både skulle kunna bidra till minskade koldioxidutsläpp och ett uppsving för de europeiska ekonomierna.

– I studien föreslår vi att alla intäkter från en europeisk kolbaserad skatt på flygbiljetter skulle användas till att minska avgifterna för EU:s medlemsländer, fortsätter Margit Schratzenstaller.

–Det skulle frigöra medel som regeringarna i respektive land skulle kunna använda för att öka tillväxten, till exempel genom att sänka skatten på arbete.

Studerar möjligheter med internationella skatter

I studien uppskattar forskarna hur stora intäkterna skulle bli för varje EU-land om man införde en kolbaserad skatt på flygbiljetter. Förslaget innebär att varje passagerare som flyger från en flygplats inom EU, och varje passagerare som ankommer till en flygplats inom EU från ett icke-EU land skulle få betala denna nya kolbaserade skatt, som kommer att beräknas individuellt för varje flygsträcka.

– Utifrån de skattenivåer som vi har räknat på i vår studie, så kommer omsättningen från en EU-gemensam skatt på flygbiljetter inte att vara så stor att den kan ersätta medlemsländernas avgifter till EU. Men trots det så tror vi att en kolbaserad skatt på flygbiljetter kan användas som ett gott exempel för att demonstrera både de positiva möjligheter och de utmaningar som ligger i att införa internationella skatter. Speciellt när det gäller skatternas potential till att bidra till en mer hållbar ekonomisk utveckling, avslutar Alexander Krenek.

Om FairTax:

FairTax-projektet finansieras av EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Projektkoordinator är Professor Åsa Gunnarsson vid Umeå universitet.

Läs mer om FairTax

Om publikationen:

Krenek, Alexander, Schratzenstaller, Margit, 2016: Sustainability-oriented EU Taxes: The Example of a European Carbon-based Flight Ticket Tax, FairTax Working Paper Nr. 1.

Läs artikeln

För mer information, kontakta gärna:

Åsa Gunnarsson,Juridiskt forum, Umeå universitetTelefon: 090-786 59 31
E-post: asa.gunnarsson@umu.se

Porträttfoto för nedladdning

Elin Andersson, kommunikatörJuridiskt forum, Umeå universitet
E-post: elin.andersson@umu.se

Redaktör: Elin Andersson