"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-03

Forskare från Handelshögskolan invald i Sveriges unga akademi

NYHET Marie Wiberg, docent i statistik vid Umeå universitet, har utsett till ny ledamot i Sveriges unga akademi. Akademin samlar ett urval av Sveriges bästa unga forskare. Sedan tidigare är även Umeåforskarna Christer Nordlund och Klas Markström ledamöter.

– Jag ser fram emot uppdraget och har höga förväntningar. Sveriges unga akademi har växt sig stark under sina två första år med både forskningspolitisk och utåtriktad verksamhet och har ett högt tempo samt driver ett stort antal intressanta frågor. Det finns en oerhörd stor kompetens inom Sveriges unga akademi med ledamöter från olika ämnesområden och lärosäten. Alla är engagerade och har en stark vilja att lyfta forskningen inom Sverige, och det känns fantastiskt att få möjligheten att aktivt delta, säger Marie Wiberg.

Marie Wiberg är född och uppvuxen i Holmsund och disputerade i december 2003 med en avhandling om datorbaserade kunskapsprov. Därefter har hon varit gästforskare vid University of Twente, Nederländerna, samt vid McGill University, Kanada. Sedan 2010 är hon docent i statistik på Handelshögskolan vid Umeå universitet. I sin forskning arbetar hon med statistiska metoder för kunskapsprov, exempelvis för att säkerställa att provresultat från olika provversioner är jämförbara över tid.

Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi spelar en stark roll i den internationella rörelsen av unga akademier som uppstått under de senaste åren. Akademin har till exempel framgångsrikt gjort inspel till Forsknings- och innovations-propositionen för 2012 och lanserat ett omfattande förslag för att förbättra de otydliga karriärvägarna för unga forskare. Internationellt framhölls Sveriges unga akademi som ”best practice” när världens unga akademier samlades i Amsterdam november 2012. Akademin har dessutom med kreativa initiativ som tvärvetenskaplig ”speed dating” jobbat för att hitta nya idéer över ämnesgränserna.

Nya ledamöter

Sex framstående unga forskare har valts in som nya ledamöter och kompletterar de 28 ledamöter som invalts sedan 2011. De nya ledamöterna är:–Helena Filipsson, docent, geobiosfärsvetenskap, Lunds universitet–David Håkansson, docent, nordiska språk, Uppsala universitet–Kristian Pietras, professor, molekylärmedicin, Lunds universitet–Andreas Ryve, professor, matematikdidaktik, Mälardalens högskola–Camilla Svensson, forskarassistent, molekylär smärtforskning, Karolinska Institutet
–Marie Wiberg, docent, statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mer information om akademins nya ledamöter och verksamheten 2012–2013:
www.sverigesungaakademi.se

Redaktör: Eva Stoianov