"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-24

Forskare från Umeå universitet deltar i internationellt molnprojekt om 4,5 miljoner euro

NYHET Forskningsgruppen Distributed Systems Research Group vid institutionen för Datavetenskap kommer att delta i ett omfattande europeiskt samarbete i molnforskning med ledande organisationer och universitet från Storbritannien, Irland och Tyskland.

Projektet Cactos omfattar 4,5 miljoner euro och syftar till att optimera och effektivisera molnforskning med stöd av data från olika konkreta verksamheter.

Det internationella projektet Cactos kommer att fokusera på frågor kopplade till tillväxt och komplexitet i infrastruktur för datormoln. Forskarna vid Umeå universitet kommer att bidra med ledande forskning kring verktyg för automatisk hantering av molnkapacitet. Med utgångspunkt i de verkliga användardata som projektets industriella och akademiska partners bidrar med kommer forskargruppen från Umeå att ta fram prestandamodeller för det heterogena landskap som molnarkitekturer och applikationer består av.

Dessa modeller kommer att ligga till grund för en uppsättning verktyg för förvaltning av kapaciteten i datormoln. Fokus kommer att ligga på elasticitet och att kunna fastställa hur den optimala mängden av resurser ska fördelas, och utifrån schemaläggning bestämma var i ett datacenter dessa resurser ska ligga. Umeå universitet kommer också att bidra till byggandet av CactoSim, en verktygslåda för simuleringar.

– Cactos ger oss en unik möjlighet till djupare insikt i molnapplikationer och arbetsbelastningar. Genom att förstå dessa bättre kan vi förbättra våra algoritmer och verktyg för molnapplikationer och förvaltningen av infrastrukturen. Vi är också mycket glada över det starka fokus på simulering som finns i Cactos. Det ger oss möjlighet att experimentera och utvärdera våra metoder i storskalig infrastruktur utan att behöva ha tillgång till stora datacenter, säger forskaren Johan Tordsson.

Om Cactos

Cactos är ett internationellt forskningsprojekt som finansieras genom området IKT i sjunde ramprogrammet ( FP7 ) i Europeiska unionen .
För mer information besök www.cactosfp7.eu.

Om Umeå universitet

Distributed Systems Research Group vid Institutionen för datavetenskap har lång erfarenhet av grundläggande grid och molnforskning. Forskargruppen är inriktad på design och analys av metoder, algoritmer och system för moln- och gridinfrastruktur. Exempel på forskningsområden är resurshantering och resursförmedling, elastisk autoskalning, virtualisering i nät, arbetsflöden, språk , modeller, beräkningsmetoder och tillämpningar.
Se mer på : www.cloudresearch.org.

För mer information om projektet, kontakta gärna:

P-O ÖstbergTelefon: +46 90 786 7709
E-post: p-o.ostberg@cs.umu.se

Redaktör: Mikael Hansson