"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-18

Forskare hjälper äldre till friskvård

NYHET Forskare vid Informatik och forskningsgruppen Q-Life kommer att medverka i ett projekt för att utforma stöd till äldre för egenvård och friskvård i hemmet. Projektet har en total budget på 2,6 miljoner euro.

Projektet, som kallas ELF@Home, syftar till att hjälpa äldre till egenvård för att de på egen hand i sin hemmiljö ska kunna kontrollera sitt hälsotillstånd och sin kondition, och utifrån det träna i hemmet.

Ett personligt utformat träningsprogram kommer att erbjudas äldre över 65 år med eget boende. Genom att följa programmet ska användaren bli mer motiverad och öka sin medvetenhet om vikten av egenvård. Ett mer långsiktigt mål med programmet är att den äldre ska kunna stanna hemma längre och vara mer självständig.

Forskningsgruppen Q-Life drivs inom institutionen för Informatik vid Umeå universitet. Projektet ELF@Home ingår i ett större europeiskt samarbete där även Skellefteå kommun och företaget Explizit deltar tillsammans med ett antal partners från Spanien och Tyskland. Den sammanlagda budgeten för projektet omsluter cirka 2,6 miljoner euro.

Bilden ovan: John Waterworth är en av forskarna bakom forskningsgruppen Q-Life.

Redaktör: Mikael Hansson