"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-30

Forskare i Umeå får åtta miljoner av Hjärt-Lungfonden

NYHET Nu delar Hjärt-Lungfonden ut 111 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav åtta miljoner kronor går till forskare i Umeå. Forskningen ska rädda liv genom att utveckla metoder och behandlingar för människor som har drabbats av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

– Tack vare Hjärt-Lungfondens givare i hela Sverige kan vi dela ut 111 miljoner i projektanslag till svenska forskare. Pengarna går till våra främsta forskare och ska leda till bättre diagnostik och behandling av sjukdomar i hjärta, kärl och lungor, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Följande Umeåforskare tilldelas totalt åtta miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden:

Anders Blomberg, professor/överläkare, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin (lunga), tilldelas 1,8 miljoner kronor för projektet "Targeting the Nrf2/Keap1 pathway to ameliorate against accelerated aging phenotypes in COPD"

Bengt Johansson, docent/överläkare, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, tilldelas 500 000 kronor för projektet "Medfödda hjärtfel hos vuxna (GUCH)"

Gunilla Olivecrona, professor, institutionen för medicinsk biovetenskap, tilldelas
1,5 miljoner kronor för projektet "Lipoprotein lipase as target for treatment of cardiovascular residual risk"

Ole Suhr, adjungerad professor/överläkare, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, tilldelas 1,5 miljoner kronor för projektet "Transthyretin amyloid cardiomyopathy, a frequently missed diagnosis. Improvement of diagnostic methods, treatment modalities and investigations into hereditary factors determining the phenotype of the disease."

Karin Wadell, universitetslektor, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, tilldelas 900 000 kronror för projektet "Strategies to increase level of physical activity in patients with chronic obstructive pulmonary disease, COPD"

Anders Waldenström, professor emeritus, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, tilldelas 400 000 kronor för projektet "Diagnostik och monitorering av hypertrof kardkiomyopati med hjälp av hjärtspecifika exosomer i blodprov"

Per Wester, professor/överläkare, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, tilldelas 1,2 miljoner kronor för projektet "Hjärnans återhämtning efter stroke - kliniska och experimentella studier med fokus på Remote Ischemic Pre/Post-Conditioning (RIPC)"

Hjärt-kärlsjukdomar skördar flest liv av alla sjukdomar i Sverige. Hela 1,4 miljoner svenskar beräknas lida av hjärt-kärlsjukdom. Ytterligare en miljon människor är sjuka i luftvägar och lungor. Forskningen förbättrar möjligheterna att rädda och förlänga liv och Hjärt-Lungfonden stöttar i första hand forskning med klinisk relevans. Det betyder att forskningen ska kunna omsättas i praktisk vård så snart som möjligt.

Hjärt-Lungfondens Forskningsråd bedömer tusentals forskningsansökningar varje år och föreslår vilken forskning som ska tilldelas pengar. Därefter fattar styrelsen beslut. Forskningsrådet består av 20 experter från hela landet.  Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till cirka 250 forskningsprojekt.

Pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden

För mer information, kontakta gärna:

Eva Holmestig, pressekreterare Hjärt-LungfondenTelefon 0708-54 42 42,
E-post: eva.holmestig@hjart-lungfonden.se

Redaktör: Karin Wikman