"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-13

Forskare i Umeå och Luleå påvisar genetisk orsak till typ 2-diabetes

NYHET En forskargrupp i Umeå och Luleå har påvisat ett genområde som bidrar till ökad risk för typ 2-diabetes. Fynden, som publicerats i tidskriften European Journal of Human Genetics, ger ökad förståelse för ansamlingen av denna sjukdom i vissa familjer.

Typ 2-diabetes, även känd som åldersdiabetes, är en vanlig sjukdom med fler än 300 000 drabbade i Sverige. Sjukdomen är i hög grad ärftlig och vissa släkter har en ansamling av insjuknade. Försök att klarlägga de inblandade generna har lett till att en stor mängd enskilda gener har föreslagits. Endast någon enstaka har dock visat samband med diabetes i flera oberoende befolknings- eller familjeundersökningar; den här publiceringen är ett exempel på detta.

I tidskriften European Journal of Human Genetics visar en forskargrupp vid GENOS-projektet under ledning av professor Dan Holmberg vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, Umeå universitet, och docent Mats Eliasson, överläkare vid Sunderby Sjukhus i Luleå, ett samband med ett genområde på kromosom 10 hos 59 familjer från Norrbottens län — totalt 231 individer varav 148 med typ 2-diabetes. Hos dessa personer kartlades hela genuppsättningen, genomet. Det visade sig då att friska och drabbade individer skiljde sig markant när det gällde ett område på kromosom 10 som innehåller genen TCF7L2.

I ett stort befolkningsmaterial från Västerbottens län undersöktes 872 personer med och 857 utan diabetes. Även i denna studie påvisade forskarna klara samband med den mutation av genen som nyligen för första gången beskrevs i ett samlat material från Island, Danmark och USA. Denna bekräftelse av de tidigare fynden stärker stöde för hypotesen att en mutation i TCF7L2-genen verkligen spelar roll för risken att utveckla diabetes. Det är känt att TCF7L2-genen har en viktig roll för kroppens sockeromsättning genom att påverka tarmhormonet GLP-1. Detta understryks av att läkemedel som behandlar diabetes genom GLP-påverkan nyligen har godkänts för diabetesbehandling i Sverige.

För mer information, kontakta professor Dan Holmberg, Inst. för medicinsk biovetenskap, medicinsk och klinisk genetik, tel. 090-785 27 02, mobiltelefon 070-634 16 89 eller e-post dan.holmberg@medbio.umu.se.

Mayans S, Lackovic K, Lindgren P, Ruikka K, Ågren Å, Eliasson M, Holmberg D. "TCF7L2 polymorphisms are associated with type 2 diabetes in northern Sweden". European Journal of Human Genetics advance online publication, 24 January 2007; doi:10.1038/sj.ejhg.5201773

Redaktör: Hans Fällman