"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-29

Forskare i Umeå utvecklar framtidens IT-infrastruktur

NYHET En grupp forskare från Umeå universitet är med och skapar framtidens IT-infrastruktur. Tillsammans med IBM och ett stort antal universitet och organisationer vill man bygga ett system som gör det möjligt för företag att skapa flexibel IT-kapacitet genom dynamiskt expanderbara moln av virtuella datorer.

I framtiden ska man kunna se företags IT-resurser som ett virtuellt moln av IT-kapacitet. Molnet ska dynamiskt kunna öka och minska i storlek utifrån aktuellt behov genom att egna datorer kombineras med inhyrd kapacitet. Denna nya IT-infrastruktur ska på ett ekonomiskt och energieffektivt sätt kunna leverera kapacitet till det egna företaget eller utgöra ett IT-tjänstehotell för företag och privatpersoner som vill fylla internet med innehåll.

Tekniken bakom molnet utvecklas genom att kombinera avancerad Grid-teknik och virtuella datorer.
− Konceptet kan liknas med ett virtuellt moln av IT-resurser, vars storlek och form anpassar sig efter det aktuella behovet, säger Erik Elmroth, forskningsledare vid institutionen för Datavetenskap och HPC2N.

Idag sker det en explosionsartad utveckling i utbudet av nya IT-tjänster på internet, i såväl antal som spännvid. Det blir allt vanligare att företag tillhandahåller tjänster där andra kan hyra in sig och fylla på med innehåll. Exempel spänner över alltifrån privatpersoners användning av internet-baserade fotoalbum och webb-sajter för distribution av egenproducerade videofilmer till resebyråernas bokningssajter och företagens användning av exerna IT-tjänster istället för egna datorer och programvaror.

För att tillhandahålla sådana IT-tjänster behövs en effektiv infrastruktur som på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kan garantera datorkraft i tillräcklig mängd. Bland annat måste det vara möjligt att dynamiskt öka kapaciteten för att klara belastningstoppar och att minska den för att spara energi och pengar då behoven är mindre.

Forskningsgruppen, under ledning av Erik Elmroth, deltar i det EU-stödda projektet RESERVOIR, Resources and Services Virtualization without Barriers, som ska utveckla denna framtidens IT-infrastruktur. Forskningen kombinerar så kallad Grid-teknik, inom vilken Umeå-gruppen är ledande, med teknik för virtuella datorer och stöd för att definiera och upprätthålla service-nivåer. IBMs forskningslaboratorium i Haifa i Israel samordnar projektet som omsluter närmare 160 miljoner kronor, varav 7,4 miljoner kronor satsas i Umeå.

Övriga deltagare i projektet är Telefónica Investigación y Desarrollo, University College of London, SAP Research, Thales, Sun Microsystems, ElsagDatamat, Universidad Complutense de Madrid, CETIC, University of Lugano, University of Messina samt standardiseringsorganisationen OGF.eeig.

För ytterligare information, kontakta: Erik Elmroth, docent, Institutionen för datavetenskap & HPC2N Telefon: 090-786 69 86, 070-315 39 28 E-post: elmroth@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman