Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 26 apr, 2018

Forskare, inspiratör och politiker – ny bok om Lars Thomasson

NYHET I en ny bok utgiven vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, uppmärksammas historieforskaren Lars Thomasson som i år fyller 90 år. Han har förutom sin gärning som forskare, under lång tid även varit en portalfigur inom svensk samepolitik, som mentor, politisk ledare och inspiratör.

Lars Thomassons breda kompetens och kunskap är och har varit mycket respekterad både i det samiska samhället och i majoritetssamhället. Han har genom sin klarsynthet, tankeskärpa och berättarförmåga förmedlat och tydliggjort svåra och komplexa frågor. Samtidigt som han entusiasmerat och gett kraft åt många individer som följt i hans fotspår inom olika fält.

I sin roll som forskare har Lars Thomasson varit banbrytande på flera områden och utsågs 1994 till hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten, Umeå universitet, för sin forskargärning.

Som samepolitiker har han också haft en stor betydelse. Under många år var han engagerad i Svenska samernas riksförbund (SSR), både som styrelsemedlem, sekreterare och sedermera som vice ordförande. Han var även under flera år styrelsemedlem i Riksorganisationen Same Ätnam (RSÄ), och organisationens ordförande under en period.

Andra uppdrag som kan nämnas är att han var ledamot i Sameutredningen och ingick i Sametingskommittén. Förutom dessa formella roller har han genom många debattartiklar och på andra sätt varit en inflytelserik röst i många olika frågor.

Genom texterna i denna bok ges på inget sätt en helhetsbild av personen Lars Thomasson, eller av de många områden och frågor han varit aktiv och inflytelserik inom. Det ger dock en viss inblick i både personen och hans många verksamhetsområden, och framför allt är det en hyllning till Lars och hans gärning.

Boken Banbrytande ledare och forskare – Vänbok till Lars Thomasson, är utgiven av Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet.

Redaktörer för boken är Patrik Lantto, Eivind Torp, Ellacarin Blind, Anna-Lill Drugge, Krister Stoor och Michael Lindblad.

Kontakt:

Patrik Lantto, föreståndare vid Vaartoe, patrik.lantto@umu.se, tel. 070-170 03 89

Redaktör: Per Melander