"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-19

Forskare lanserar frågetjänst om unga och nätet

NYHET Den senaste tidens diskussioner om näthat, nätmobbning och ungas utsatthet på nätet visar med tydlighet att det finns ett stort kunskapsglapp vad gäller unga och nätet, menar nätforskare från Umeå och Lunds universitet. Därför startar de nu en gemensam webbtjänst dit skolpersonal, föräldrar och andra kan vända sig med sina frågor.

– Många av de tips och råd som hörts den senaste tiden ökar inte alls ungas säkerhet på nätet. Främst eftersom de ofta bygger på snabba reaktioner på något som upplevs som extremt obehagligt. Det är inte ovanligt att vuxna får huvuddelen av sin information om unga och nätet från media. När det så ofta främst rapporteras om hemska händelser kan det vara svårt att sortera informationen och det är lätt att få en snäv bild av läget, säger Elza Dunkels, universitetslektor vid Umeå universitet.

I den nya tjänsten, "Fråga forskarna: Unga online", besvaras därför frågor rörande en mängd aspekter kring unga och nätet direkt av forskare utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

– Det finns mycket som tyder på att de tips och råd rörande unga och nätet som ofta upprepas är utslag av en uppiskad stämning och att de skapar en farligare situation för barnen, förklarar Elza Dunkels. Vi vill därför förmedla kunskap grundad i vetenskap och beprövad erfarenhet snarare än rädsla och oro.

– När nätet betraktas som skrämmande och farligt görs situationen svårare för de många barn och unga som spenderar en stor del av sitt liv online, menar Marcin de Kaminski, doktorand vid Lunds universitet. Det är viktigt att förklara Internet och förstå de processer som våra unga är en del av.

Elza Dunkels är lektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet. Hennes forskning handlar bland annat om ungas personliga säkerhet på nätet. Hon har skrivit boken Vad gör unga på nätet? som ifrågasätter många av de invanda föreställningarna om unga och nätet.

Marcin de Kaminski är doktorand vid rättssociologiska enheten, Lunds universitet. Hans forskning fokuserar på sociala normer i unga nätkulturer. Han är verksam i forskargruppen Cybernormer och har där ett särskilt fokus på normkonflikter mellan nätet och vardagen bortom nätet.

"Fråga forskarna: Unga online" går att nå via forskarbloggarna www.kulturer.net, netnanny.wordpress.com och www.cybernormer.se och dessutom presenteras frågor och svar via Facebook ("Fråga forskarna: Unga online") och Twitter (www.twitter.com/ungaonline). Förhoppningen är att frågelådan med tiden ska inkludera fler nätforskare och sammantaget generera en gedigen kunskapsdatabas.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elza Dunkels, Umeå universitet
Email: elza.dunkels@edusci.umu.se
Telefon: +46 (0)72735323

Marcin de Kaminski, Lunds universitet
Email: marcin.de_kaminski@soclaw.lu.se
Telefon +46-(0)768-045151