"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-12-02

Forskare: Madagaskars biologiska mångfald akut hotad

NYHET Madagaskar uppvisar en enorm biologisk mångfald där de flesta växt- och djurarterna inte finns någon annanstans på jorden. Men det rika livet på ön är akut hotat och nu måste regeringar och miljöorganisationer hjälpa till. Det skriver en rad forskare, bland annat från Umeå universitet, i tidskriften Science.

Text: Sara-Lena Brännström

I två artiklar i den vetenskapliga tidskriften Science presenterar forskare från Umeå universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och mer än 50 andra organisationer världen över en stor översyn av Madagaskars biologiska mångfald.

Deras analyser visar att överexploatering, till exempel genom jakt och skördandet av växtarter samt ohållbara jordbruksmetoder, påverkar 62,1 respektive 56,8 procent av ryggradsdjursarterna negativt. När det gäller växter påverkas nästan 90 procent av alla arter. Forskarna drar slutsatsen att det finns ett akut behov av åtgärder.

Analyserade skyddade områden

En av författarna bakom artiklarna är Daniel Edler, doktorand vid Institutionen för fysik vid Umeå universitet. Han har analyserat de skyddade områdena på Madagaskar, som för närvarande täcker en tiondel av dess yta, och visualiserat hur dessa områdens utbredning förändrats med tiden.

– En betydande del av arbetet handlade om att harmonisera offentliga databaser över skyddade områden med lokal kunskap, säger han.

Madagaskar är en av världens främsta “hotspots” för biologisk mångfald, med en unik samling av växter, djur och svampar, varav de flesta har utvecklats på ön och inte förekommer någon annanstans.

– Den här genomgången ger oss inte bara en djupare förståelse för värdet av Madagaskars unika biologiska mångfald, utan visar också hur bevarandet av den måste baseras på kunskapen och behoven hos Madagaskars befolkning, säger Daniel Edler.

Hitta en balans

Madagaskars rika natur, särskilt dess mångfaldiga flora, har länge nyttjats av människan. Utmaningen är att hitta en balans mellan lokal användning och att bevara naturskyddet i andra områden. Majoriteten av Madagaskars över 28 miljoner invånare bor utanför, men ofta mycket nära, skyddade områden. Dessa samhällen står inför utmaningar kopplade till utbredd fattigdom, som i sig är relaterad till en utarmning av naturen, begränsad tillgång till formell utbildning, hälsovård och regleringsfrågor inklusive markinnehav.

Forskarna beskriver biologisk mångfald som den största möjligheten och den mest värdefulla tillgången för Madagaskars framtida utveckling och för medborgarnas hållbara framtid och välbefinnande.

– Madagaskars biologiska mångfald och landskap har förändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Att rädda Madagaskars mångfald är allas ansvar, inklusive civila samhällen och beslutsfattare, det är nu dags att vidta åtgärder, säger Hélène Ralimanana på Kew Madagascar Conservation Centre och huvudförfattare till den ena studien.

FAKTA Om de vetenskapliga artiklarna

Alexandre Antonelli, Hélène Ralimanana, Rhian J. Smith, Jan Hackel, Daniel Edler et al. (2022). Madagascar’s extraordinary biodiversity: Evolution, distribution, and use. Science.
https://doi.org/10.1126/science.abf0869

Hélène Ralimanana, Alexandre Antonelli, Rhian J. Smith, James S. Borrell, Daniel Edler et al. (2022). Madagascar’s extraordinary biodiversity: Threats and opportunities. Science.
https://doi.org/10.1126/science.adf1466