"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-10

Forskare möts i Storuman och Umeå för att diskutera gruvor

NYHET Konkursen i Northland Resources, Sametingets gruvpolicy och de 200 miljoner som beräknas krävas för att ta hand om giftigt avfall från gruvorna i Blaiken och Svartträsk, är några av de frågor som tas upp när det gruvrealistiska forskarnätverket, med forskare från universiteten i Umeå, Luleå, Uppsala och Stockholm, möts 14 och 15 mars i Storuman och Umeå.

Bild: Wikipedia
Konkursen i Northland Resources, Sametingets gruvpolicy och de 200 miljoner som beräknas krävas för att ta hand om giftigt avfall från gruvorna i Blaiken och Svartträsk har ytterligare satt fokus på de negativa aspekterna av gruvor.

Alliansregeringen satsade åtskilliga miljarder i form av infrastruktur, bidragssystem samt forskningspengar för att stödja öppnandet av nya gruvor i Sverige. Med tanke på den folkliga opinion som rests emot gruvindustrin de senaste åren återstår att se hur framtidens mineralstrategi från den nya regeringen ser ut.

Med stöd av Riksbankens Jubileumsfond anordnar det gruvrealistiska forskarnätverket SweMineTechNet sitt första möte för att dela kunskaper om den svenska gruv- och mineralpolitiken samt bjuda in till en dialog om alternativa hållbara utvecklingsvägar i Storuman lördag den 14 mars och i Umeå söndag den 15 mars.

Forskarna kommer från hela landet såsom Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet, Luleå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet. Flest forskare kommer från Umeå universitet.

– Det gruvrealistiska forskarnätverket vill bidra till en förståelse av hur Sveriges gruvpolitik och minerallagstiftning fungerar samt synliggöra allvarliga miljökonsekvenser och säkerhetsrisker; inte minst kopplat till dammbrott, säger teknik- och miljöhistorikern Martin Hultman tidigare Umeå universitet och numera Linköpings universitet.

– Medverkande forskare har också kunskap om alternativa former av gruvbrytning samt ekologiskt hållbart entreprenörskap. Därför är det extra meningsfullt att hålla det första mötet i Storumans kommun där gruvor påverkar drickvattnet nedströms ända till Umeå.

– Storumans kommun är dessutom ett av de områden där konfliker om markanvändning ligger i öppen dager på grund av planer på nya gruvor där samerna pressas hårt, avslutar Martin Hultman.

Mötet på lördag den 14 mars mellan klockan 14-17 i Storumans Folkets Hus är öppet för alla intresserade. 

Mötet i Umeå sker på söndag den 15 mars på Västerbottens Museum mellan klockan 14-16 modereras av Arne Müller.

Kontakt:

Martin Hultman, tel. 073-639 46 96

Redaktör: Per Melander