"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-04

Forskare prisas av Kungl. Skytteanska samfundet

NYHET Fyra unga forskare vid Umeå universitet får pris av Kungl. Skytteanska samfundet i Umeå. Dessutom tilldelar samfundet Margareta och Eric Modigs pris till professor Lars Weinehall. Priserna kommer att utdelas vid Umeå universitets årshögtid.

Margareta och Eric Modigs pris

Lars Weinehall, professor i epidemiologi och allmänmedicin, får i år Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet. Han tilldelas priset för sina epokgörande arbeten i sin roll som koordinator och drivande kraft i en av världens största förebyggande program mot hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma. Hans vetenskapliga insatser har varit mönsterbildande och rönt stor uppmärksamhet, samtidigt som de haft en direkt sjukvårdspolitisk effekt och väckt hälsointresse hos en bred allmänhet. Han har genom att uppmärksamma värdet av longitudinella befolkningsstudier av hjärt- och kärlsjukdom tjänat som vetenskapligt föredöme och har uppmärksammats av flera internationella organisationer som WHO och EU. Prissumman är 150 000 kronor.
Pressbild

Yngre, välförtjänta forskare vid Umeå universitet

Skytteanska samfundet har dessutom beslutat utdela fyra priser på 30 000 kronor vardera till yngre, välförtjänta forskare vid Umeå universitet.

Yngre forskare vid humanistiska fakulteten

Filosofie doktor Olle Sundström disputerade i religionsvetenskap 2009 med avhandlingen "Vildrenen är själv detsamma som en gud: ’gudar’ och ’andra’ i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar". Olle Sundström har i sin forskning självständigt belyst ett tidigare mindre utforskat område och stärkt forskningsområdet inom den humanistiska fakulteten. Han har varit verksam i flertalet nationella och internationella forskningssammanhang med viktiga kontakter i Ryssland samt vid det nya Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet. År 2011 tilldelades han Donnerska Institutets pris för framstående religionsforskning.
Läs pressmeddelandet om Olle Sundströms avhandling

Yngre forskare vid medicinska fakulteten

Docent Erik Rosendahl disputerade 2006 och tilldelas priset för sin kliniska forskning inom ämnet geriatrik med fokus på fysisk aktivitet hos personer med nedsatta kognitiva funktioner. Hans omfattande vetenskapliga produktion inom sitt fält har medfört att han i konkurrens erhållit en forskartjänst vid Vetenskapsrådet och egna anslag. Hans arbeten har bidragit med faktaunderlag för Socialstyrelsens riktlinjer för vård/omsorg och träning för personer med demenssjukdom.
Läs pressmeddelandet om Erik Rosendahls avhandling

Yngre forskare vid samhällsvetenskapliga fakulteten

Filosofie doktor Markus Hällgren disputerade 2009 i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet. För närvarande är han gästforskare vid Stanford University. Markus Hällgrens forskning inriktar sig på vardagliga aktiviteter, gruppdynamik och beslutsfattande i permanenta och temporära organisationer. För tillfället studerar han beslutsfattande och organisering i extrema miljöer, exemplifierat med bergsklättringsexpeditioner och akutsjukvård, det vill säga oförutsägbara miljöer där dramatiska händelser med svåra konsekvenser hela tiden är sannolika. Han erhöll 2011 utmärkelsen ”väldigt berömvärd” av förlaget Emerald för en artikel om skadligt grupptänkande och 2012 erhöll han ett av Umeå universitets karriärbidrag för lovande unga forskare.
Läs pressmeddelandet om Markus Hällgrens avhandlingPressbild

Yngre forskare vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Filosofie doktor Ellen Dorrepaal har disputerat vid universitetet i Amsterdam och är sedan 2010 forskarassistent vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, med placering vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko. Hennes forskning är inriktad mot studier av klimateffekter på arktiska ekosystem. Inriktningen ansluter väl till målsättningarna för två av Umeå universitets starka forskningsmiljöer: Miljöns kemi och Ekosystem i förändring. Hennes vetenskapliga meritering är mycket stark internationellt och hon har samarbetsprojekt med flera ledande forskare inom sitt fält i såväl Nordamerika som Europa. En av hennes mer banbrytande upptäckter är påvisandet av hur varmare klimat kan öka omsättningen av i marken lagrat kol, en process som leder till ökad avgång av växthusgaser, vilket leder till ytterligare uppvärmning. Detta scenario kan ge dramatiska effekter på det globala klimatet, eftersom kolinlagringen i tundrajordar motsvarar minst den dubbla mängden kol som finns i atmosfären.

Kontaktuppgifter till forskarna finns via:

http://www.umu.se/sok/personalkatalog

För ytterligare information om Kungl. Skytteanska samfundet och priserna, kontakta gärna:

Ulf Wiberg, sekreterare för Kungl. Skytteanska samfundetTelefon: 090-786 5537
E-post: ulf.wiberg@geography.umu.se

Redaktör: Karin Wikman