"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-25

Forskare prisas av Kungl. Skytteanska samfundet

NYHET Kungl. Skytteanska samfundet i Umeå har beslutat utdela Margareta och Eric Modigs pris till Michael Henein, professor i medicin vid Umeå universitet samt priser till sex yngre forskare, fyra vid Umeå universitet och en vardera vid Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

Michael Henein tilldelas ”Margareta och Eric Modigs pris till en skicklig forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet” för sin forskning om den i Lund utvecklade ekotekniken för studier av hjärtat och andra organ. På ett enkelt och säkert sätt används mitraklaffplanets rörelse som ett mått på vänster kammares allmänna rörelseförmåga.

Eftersom hjärtsvikt är en våra vanligaste dödsorsaker och rätt behandling avsevärt kan förlänga och förbättra livet är en korrekt bedömning av vänster kammares pumpförmåga central inom hjärtsjukvården. Michael Henein har mycket framgångsrikt utvecklat hjärtekoforskningen i Umeå. Prissumman är 150.000 kronor.

Skytteanska samfundet har dessutom beslutat utdela sex priser på 30.000 kronor vardera till yngre, välförtjänta forskare vid de norrländska universiteten. Priserna kommer att utdelas vid universitetens högtidsdagar. Pristagarna är:

Vid Umeå universitet:

- humanistiska fakulteten, fil. dr Jenny Eklöf, institutionen för idé och - samhällsstudier
- medicinska fakulteten, med. dr Patrik Danielson, institutionen för integrativ medicinsk biologi/anatomi
- samhällsvetenskapliga fakulteten, professor Joakim Wincent, Handelshögskolan
- teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, fil. dr Petter Holme, institutionen för fysik

Vid Luleå tekniska universitet:

- teknikvetenskapliga fakulteten, fil.dr Andreas Almqvist, maskinelement

Vid Mittuniversitetet:

- fil. dr Catrin Johansson, institutionen för informationsteknologi och medier

Också till den mest välförtjänta avgångseleven vid Konsthögskolan vid Umeå universitet Fredrik Nyberg, och den mest välförtjänta avgångseleven vid Musikhögskolan i Piteå, dirigenten Markus Jonsson utdelas priser på vardera 30.000 kronor.