"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-08

Forskare slår larm – kunskapsbaserad havspolitik i fara

NYHET Forskare och miljöanalytiker vid universiteten i Umeå och Stockholm slår larm. I den budget som i december röstades igenom i riksdagen förlorade Havs- och vattenmyndigheten 16 miljoner kronor av anslaget till miljöövervakning. Det har lett till att medlen till den omfattande nationella miljöövervakningen av havet nu bantas med tolv procent, vilket får allvarliga konsekvenser.

Text: Kristina Viklund

I en debattartikel kritiserar forskarna nerdragningarna skarpt, eftersom dessa riskerar att skapa irreparabla luckor i de mycket värdefulla tidsserierna. Vår kunskap om havens miljötillstånd grundar sig på mätningar som görs året runt i Sveriges havsområden. Nedbantningen kan orsaka irreparabla luckor i dessa värdefulla tidsserier.

"Vi blir tvingade att dra ner på antalet mätningar per år, vilket gör att tidsserierna inte kommer att hålla tillräcklig kvalitet för att bedöma miljötillståndet. Mätningarna och bedömningarna blir osäkra." säger Johan Wikner, föreståndare för Umeå marina forskningscentrum, Umeå universitet.

Den långsiktiga övervakningen och de långa tidsserierna är vår enda egentliga källa till förståelse av storskaliga och långvariga förändringar av organismer och processer i havsmiljön. Med neddragningen kan politiker inte få säkra underlag för sina beslut.


"Här i Bottniska viken-regionen brottas vi till exempel med att syrehalterna nu också i Bottenhavet minskar kraftigt, liksom sedan länge i Egentliga Östersjön. För att kunna åtgärda detta krävs ett beslutsunderlag grundat på säkra bedömningar. Bedömningarna bygger på att mätningar i miljön håller tillräcklig kvalitet." säger Johan Wikner, som är mycket kritisk till de nerdragningar som nu gjorts.

Miljöövervakningen är också ett centralt verktyg för att bedöma om vidtagna åtgärder har haft effekt, och om effekten står i proportion till åtgärdernas samhälleliga kostnad. Det förutsätter obrutna tidsserier både före och efter att åtgärden har vidtagits.

För att inte riskera kvaliteten på pågående och framtida satsningar på vår gemensamma havsmiljö – och för inte heller missa chansen att senare kunna utvärdera och lära av effekterna – uppmanar forskarna ansvariga politiker att i vårbudgeten åtminstone återställa budgeten för miljöövervakning till tidigare nivåer.

 

Debattartikel i Altinget 8 mars 2019

Nyhet på havet.nu

För mer information, kontakta gärna:

Johan Wikner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 80
Siv Huseby
Miljöanalytiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 67