"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-01

Forskare söker nya antibiotika i Norska ishavet

NYHET Forskare vid Umeå och Tromsö universitet allierar sig för att leta efter nya antibiotika i organismer som lever under extrema förhållanden i Norska ishavet. Det blir möjligt tack vare bidrag på 38 miljoner kronor från Wallenbergs Stiftelse och motsvarande summa från norska staten.

– Det här är sista pusselbiten i bygget av vår internationella forskningsmiljö inom infektionsforskning. Under de senast två åren har området, som också består av forskare inom kemi, fått drygt 250 miljoner kronor i externa anslag. Umeå universitet har utöver det satsat 50 miljoner kronor, säger Göran Sandberg, Umeå universitets rektor.

– Det här är ett spännande och utmanande projekt. Det är ett praktexempel på hur två universitet kan kombinera sina kompetenser och på så vis nå ännu längre, menar Göran Sandberg. Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi, fortsätter: – Vi ser det som en fantastisk möjlighet att få undersöka den outnyttjade resurs som finns i Norska ishavet. För att kunna leva där har organismer utvecklat väldigt speciella egenskaper och vi hoppas därför kunna finna unik antibiotika i dem.
Han förklarar att dessa organismer kallas för extremofiler och de älskar miljöer där ingen annan trivs.

Norska ishavet är ett hav med speciella salt- och ljusförhållanden och de extremofiler som lever där har utvecklat en exceptionell förmåga att leva i en sådan miljö. Forskarna kommer i ett första steg att studera extrakt från bakterier, svampar och alger, men i princip är alla organismer intressanta. Mabcent, ett marint forskningscentrum vid Tromsö universitet, kommer att leverera naturproduktextrakt som samlats in från det nästintill outforskade Norska ishavet.

Vid Umeå Centre for Microbial Research finns sedan tidigare etablerade testsystem som ska användas för att undersöka extrakten från naturprodukterna. Målet är att identifiera små, men betydelsefulla, molekyler som kan förhindra mikroorganismers förmåga att orsaka infektioner. Dessa molekyler kan i sin tur leda till nya framtida antibiotika och de är dessutom viktiga forskningsverktyg i jakten på kunskap om infektionssjukdomar.

Anslaget från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse stärker ytterligare Umeå universitets ställning inom de starka forskningsområdena ”Biologisk kemi” och ”Infektioner”. Vid Umeå universitet finns även två nationella forskarskolor Umeå Centre for Microbial Research och Kemiskt-biologiskt centrum (KBC), som finansieras med totalt 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Vid Tromsö universitet finns en forskarskola i strukturbiologi och ett samarbete mellan de tre kommer nu att inledas.

För ytterligare information, kontakta gärna: Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi Telefon: 070-397 90 97
E-post: fredrik.almqvist@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman