"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-09

Forskare undersöker hudexponering av kemikalier

NYHET Kemikaliegruppen diisocyanater, som är irriterande för hud, luftvägar och ögon, kan framkalla kroniska luftvägsbesvär som astma och bronkit. Roger Lindahl, Umeå universitet får 1 552 500 kronor av AFA Försäkring för att studera exponering för diisocyanater på hud inom motorbranschen.

Tidigare forskning, reglering och förebyggande arbete kring exponering för diisocyanater har nästan uteslutande koncentrerats på luftburen exponering. Men man har påvisat isocyanatastma på arbetsplatser där risken för exponering via luftvägarna är liten, men där det kan förekomma exponering på huden. Det kan gälla vid bland annat bilglasarbete och vid arbete med sprutmålning på bilkarosser trots att man använder skyddsutrustning.

Projektet ska kartlägga exponeringen för diisocyanater på hud med en metodik som kallas tape-stripping. Metoden innebär att tape sätts på huden efter exponering. När den avlägsnas följer döda celler från yttersta hudlagret med tillsammans med föroreningen. Parallellt kommer man även mäta lufthalten av isocyanater. I projektet kommer man också studera hur effektiv den personliga skyddsutrustningen är.

Studien är uppbyggd kring mätning på cirka tio arbetsplatser inom motorbranschen. Den ska ge bättre kunskap och bättre metoder för att bedöma exponering vid val av skyddskläder och tekniska lösningar vid arbete med ämnen som medför risk för hudexponering. Detta ska underlätta det förebyggande arbetet och minska risken för yrkesrelaterad sensibilisering.

Fakta om diisocyanater

Diisocyanater är en grupp kemikalier som används som utgångsmaterial vid framställning av polyuretan (PUR, uretanplast, polyuretanplast). Genom att använda olika utgångsmaterial vid produktion, härdning av PUR-plast, kan produktens egenskaper variera, vilket gör PUR-plast användbart i många olika applikationer. Den finns inte bara som mjukt eller hårt skum (madrasser och isolering), och som hårda solida plaster t.ex i bildelar, utan även i lacker och limmer.

För ytterligare information kontakta:

Roger Lindahl, med.dr, forskare, Kemiska institutionen, Umeå universitet, Telefon: 090-786 54 83
E-post: roger.lindahl@chem.umu.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen , AFA Försäkring, Telefon: 08-6964854, 0708-939595,
E-post: hans.augustson@afaforsakring.seBarbro Jacobsson, forskningshandläggare FoU-beredningen, AFA FörsäkringTelefon: 08-696 4925
E-post: Barbro.jacobsson@afaforsakring.seRolf Eriksson, pressansvarig, AFA FörsäkringTelefon: 08-6964816, 0708-939577
E-post: rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd

År 2008 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling. AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. AFA Försäkring har under åren byggt upp en stor skadedatabas med information om arbetsolyckor och -sjukdomar bland sina försäkrade. Omvärldsanalyser och databasen är den primära
utgångspunkten när man beslutar vilka projekt som ska få stöd. Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/foustod

Redaktör: Karin Wikman