"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-25

Forskare undersöker hur klimatförändringar påverkar rennäringen

NYHET Den samiska rennäringen har under lång tid anpassat sig till klimat- och samhällsförändringar. Tack vare ett bidrag på 8,4 miljoner kronor kommer forskare vid Umeå universitet att undersöka hur det har gått till tidigare, hur det ser i dag och vad som förväntas ske i framtiden.

Det är forskningsrådet Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet som står bakom denna satsning av medel till ämnesövergripande forskning om hållbar utveckling.

Tio av 75 forskare har nu fått stöd, däribland ekologen Jon Moen, som är huvudsökande för detta stora tvärvetenskapliga projekt där även historiker och statsvetare ingår.
– Det blir otroligt spännande att kunna belysa det här området från så pass olika infallsvinklar, säger Jon Moen.

För de tilldelade medlen kommer fyra doktorander och en postdoktor att anställas inom något som liknar en mindre forskarskola med bl.a. gemensamma kurser. De kommer t.ex. att undersöka vilken effekt vattenkraftutbyggnaden haft på rennäringen, hur dagens skogsbruk påverkar rennäringen och hur den samiska befolkningen förändrats då olika klimatförändringar ägt rum.

En viktig del handlar också om framtida strategier för hur den samiska rennäringen ska kunna anpassa sig efter förändringar på ett hållbart sätt. Vad kommer till exempel ett varmare klimat att innebära för rennäringen?

För ytterligare information, kontakta: Jon Moen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet Telefon: 090-786 96 47 E-post: jon.moen@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman