"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-14

Forskare varnar för coronaappar

NYHET Samtidigt som många regeringar över hela världen vill minska smittspridningen av coronaviruset genom appar som spårar människors beteenden varnar forskare för att sådana appar kan innebära hot mot människors fri- och rättigheter.

Text: Mikael Hansson

Samtidigt som många regeringar över hela världen vill minska smittspridningen av coronaviruset genom appar som spårar människors beteenden varnar forskare för att sådana appar kan innebära hot mot människors fri- och rättigheter.

Virginia Dignum och Frank Dignum, professorer vid Umeå universitet, är tillsammans med Catelijne Muller, ordförande för ALLAI, Alliance on Artificial Intelligence, och Natali Helberger, professor vid Amsterdam University, författare till ett upprop, undertecknat av ett 60-tal forskare och experter, som uppmanar den nederländska regeringen att undersöka nyttan av sådana appar och överväga deras sociala och rättsliga effekter innan de börjar användas. 

Forskarna varnar för att appar som spåras människors rörelser och beteenden kan innebära stora risker, även om de används i syfte att stoppa smittspridning.
 
”Dessa appar kommer att skapa prejudikat för framtida användning av liknande tekniker, även efter coronakrisen”, skriver forskarna och betonar att apparna inte bara har betydelse för dataintegritet utan även berör föreningsfrihet, rätten till säkerhet, rätten till hälsa och rätten till icke-diskriminering. 

”Det är grundläggande rättigheter och friheter som inte kan åsidosättas i en demokrati. Just i krisstider måste man göra mycket noggranna sociala och juridiska bedömningar för att avgöra om man vill vidta sådana genomgående åtgärder”, fortsätter forskarna i sitt upprop.

De konsekvenser som dessa appar kan föra med sig är av enorm betydelse, enligt forskarna. Därför måste de prövas och testas i förväg, för att de inte ska leda till större risker för smitta genom att bidra till att skapa en falsk känsla av säkerhet, något som kan leda till felaktiga åtgärder och nya utbrott.

Beslutet om att använda apparna måste föregås av en bred diskussion där experter och aktörer från många olika områden deltar, inte bara inom området apputveckling, utan också från områden som juridik, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, etik, hälsa och systemvetenskap, menar forskarna.

För ytterligare information, kontakta:

Frank Dignum
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 01