"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-30

Forskare vid lärarutbildningen i Umeå får 22 miljoner kronor av Vetenskapsrådets utbildningsveten...

NYHET Utbildningsvetenskapliga kommittén har tilldelat forskare vid fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet 22 miljoner kronor fördelat på fem projekt. Den forskning som stöds avser bland annat ämnesdidaktik och gymnasieskolan som marknad.

Utbildningsvetenskapliga kommittén ska främja forskning inom lärarutbildningen och den pedagogiska yrkesverksamheten. I år beviljades 37 stöd utifrån ca 300 ansökningar. Umeå universitet får i pengar räknat näst störst andel av det forskningsstöd kommittén delar ut i år till landets lärosäten.

– Fakultetsnämndens målsättning har varit att utöka forskningen inom lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet och bygga upp lärarutbildningens forskningsbas. Det är glädjande att lärarutbildningen vid universitetet nu får detta stora forskningsstöd och det visar att våra långsiktiga satsningar har lönat sig, säger dekanus Björn Åstrand.

- Det är väldigt glädjande att vi nu får ytterligare stöd i utvecklingen av det starka forskningsområdet ”Matematiklärande” vid universitetet, säger professor Johan Lithner.

Följande forskare får stöd av Utbildningsvetenskapliga kommittén:
Daniel Lindmark, institutionen för historiska studier, får 5 200 000 kr för projektet ”Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919-2009”.
Johan Lithner, institutionen för matematik och matematisk statistik, får 3 900 000 kr för projektet ”Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer”.
Lisbeth Lundahl, institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning, får 4 380 000 kr för projektet ”Gymnasiet som marknad”.
Linda Rönnberg, institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning får 3 452 000 kr för projektet ”Den statliga skolinspektionen: En centraliserad resultatstyrning möter en decentraliserad skola”.
Mikael Winberg, institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, får 5 250 000 kronor för projektet ”Interaktioner mellan den lärande och lärandesituationen: effekter på affektiva upplevelser och lärandeutfall”.

För mer information, kontakta: Dekanus Björn Åstrand Tel 070-642 42 12
E-post: bjorn.astrand@educ.umu.se

Redaktör: Lars Erik Öhlund