"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-06

Forskare vid Medicinsk kemi och biofysik får anslag på 15 miljoner kronor

NYHET Familjen Erling-Perssons Stiftelse meddelade nyligen att de stödjer två projekt under ledning av forskare vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. Professor Thomas Borén och professor Tor Ny får 9 miljoner respektive 6 miljoner kronor i anslag för forskningsprojekt som båda på sikt kan hjälpa till att motverka den farliga utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier.

I ett projekt med syfte att hitta läkemedelskandidater för en immunterapi mot magcancer och magsår fokuserar Thomas Boréns forskargrupp på antikroppar som hämmar magsårsbakterien Helicobacter pyloris vidhäftningsförmåga. Tor Nys forskargrupp undersöker i ett projekt hur ett pro-inflammatoriskt protein som stärker kroppens försvar mot infektioner kan användas för att bekämpa infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier.

Immunterapi mot magcancer

Majoriteten av världens befolkning är bärare av Helicobacter pylori, även kallad magsårsbakterien. Medan de flesta bärare endast uppvisar ringa symptom utvecklar ungefär var femte person magsårssjukdom och en på hundra drabbas av magcancer.

Upptäckten att magsår är en infektionssjukdom resulterade i ett Nobelpris i medicin 2005 och idag rekommenderas behandling med antibiotika som ofta läker ut H. pylori-infektionerna. Men det går inte att behandla alla H. pylori-infektioner med antibiotika eftersom det skulle bidra till en ökad antibiotikaresistens. Det är med andra ord nödvändigt att utveckla riktad immunterapi mot H. pylori-infektion som skydd mot magcancer.

H. pylori infekterar genom att fästa till celler i magen med vidhäftningsproteiner som är belägna på bakteriens yta. Eftersom bakterierna behöver vidhäftningsproteiner för att etablera livslång infektion utgör de en möjlig akilleshäl för H. pylori.

Thomas Borén
Foto: Umeå universitet

– Vi har funnit lovande antikroppar som hämmar vidhäftning i magen av H. pylori-bakterien. Genom att kliniskt behandla med denna typ av blockerande och skyddande antikroppar skulle risken för magcancer kunna minskas. Med forskningsstödet från Familjen Erling-Perssons Stiftelse kommer vi kunna ta resultat och upptäckter från våra basvetenskapliga projekt och utveckla dem till så kallade läkemedelskandidater. Ett bättre skydd mot magcancer och magsårssjukdom är extra viktigt i dessa tider med hög risk för antibiotika- motståndskraftiga infektioner och skulle vara av största värde för både den enskilde individen och för samhällsekonomin, säger Thomas Borén, som forskat om H. pylori-bakterien i 25 år.

Terapi som stärker kroppens försvarsmekanismer

I projektet Plasminogen en pro-inflammatorisk läkemedelskandidat för bekämpning av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier fokuserar Tor Nys forskargrupp på att utveckla en ny terapi mot infektioner. Forskningen fokuserar på läkemedelskandidaten plasminogen, ett pro-inflammatoriskt protein som stimulerar kroppens försvar mot infektioner.

Tor Ny
Foto: Mattias Pettersson

– Istället för att de infekterande bakterierna bekämpas förstärks istället kroppens egna försvarsmekanismer mot de infekterande bakterierna. Metoden är även verksamt mot infektioner orsakade av multiresistenta bakterier och förhoppningen är att dessa infektioner ska kunna elimineras utan att antibiotika används. Spridningen av antibiotikaresistenta bakteriestammar bör därmed kunna minskas, säger Tor Ny.

Sedan antibiotika upptäcktes har dessa läkemedel varit mycket effektiva för att bekämpa bakteriella infektioner. Behandling med olika antibiotika har därigenom under årens lopp räddat miljontals liv. Men den överanvändning av antibiotika som nu sker har dock lett till att antibiotikaresistenta bakteriestammar utvecklas i snabb takt. Som svar på problematiken med antibiotikaresistens har forskningsfältet fokuserat på att ta fram nya och ännu starkare antibiotika. Dessvärre har detta bara lett fram till att nya mera resistenta och ofta multiresistenta bakteriestammar utvecklats. 

– Familjen Erling-Perssons stiftelse prioriterar forskningsprojekt inom medicin och vård samt inom intresseområden som ligger nära eller omfattar ämnet entreprenörskap. Båda dessa forskningsprojekt är exempel på tillämpningsinriktad forskning och stiftelsens generösa anslag kommer att vara till stor nytta, säger Tor Ny.

– När forskningsprojekten utvecklas i en medicinskt translationell inriktning är det alltid viktigt att tänka i termer av entreprenörskap, för att säkerställa att upptäckten får möjlighet att bli tillämpningsinriktad, säger Thomas Borén.

Läs mer om Thomas Boréns forskning

Läs mer om Tor Nys forskning

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Borén, Institutionen för medicinsk kemi och biofysikTelefon: 090-786 9360
E-post: thomas.boren@umu.se

Tor Ny, Institutionen för medicinsk kemi och biofysikTelefon: 090-786 6565
E-post: tor.ny@umu.se

Redaktör: Daniel Harju