"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-07

Forskare vid socialt arbete har tilldelats forskningsmedel

NYHET Forskningsrådet Forte har gett programstöd till ett forskningsprogram om socialtjänstens insatser vid alkohol- och narkotikamissbruk. Dessutom ger Forte bidrag till en gästforskare som ska studera socialtjänstorganisationers arbete med missbruk i Sverige jämfört med i USA.

Lena Lundgren (Professor, projektledare) har tilldelats programstöd för ett sexårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram om socialtjänstens arbete med alkohol- och narkotikamissbrukare. Björn Blom (Professor) är bitr. projektledare. I Sverige har många människor med missbruksproblem frivillig kontakt med den kommunala socialtjänsten, men många hamnar även i hälso- och sjukvård, kriminalvård, tvångsvård etc. Vi vet inte tillräckligt mycket om dessa människors problemsituation, hur det på sikt går för dem, och vilken roll olika samhällsinsatser spelar för resultaten. Forskningsprogrammet består av flera olika delstudier som ska ta fram kunskaper om personer som missbrukar alkohol- och narkotika: 1) skillnader i hälsoutfall för olika grupper med missbruksproblem beroende på problem, ålder, kön etc., 2) vilka insatser de får av socialtjänsten och andra människovårdande organisationer, 3) sambandet mellan fr.a. socialtjänstens insatser och hälsoutfall. I programmet medverkar även Mikael Sandlund, Mojgan Padyab, Ann-Sofie Grönlund, Bengt-Åke Armelius, Kerstin Armelius, Siv Nyström.

Björn Blom har dessutom av Forte tilldelats bidrag för att bjuda in en gästforskare till Institutionen för socialt arbete under höstterminen 2017. Ivy Krull (FD) från Boston University kommer att arbeta tillsammans med Björn Blom och Lena Lundgren dels för att studera svenska socialtjänstorganisationers och personalgruppers kapaciteter och attityder vid missbruksbehandling (i jämförelse med USA), dels för att medverka i forskningsprogrammet socialtjänstens insatser för alkohol- och narkotikamissbrukare.

Redaktör: William Vestman Malmi