"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-04

Forskare vill underlätta dementas vardag

NYHET Många dementa vill bo kvar i sina egna hem. Med hjälp av Virtual Reality-teknik ska nu forskare vid Umeå universitet undersöka hur ett teknikstöd för vardagsaktiviteter kan göra detta möjligt. Projektet finansieras av EU:s regionala tillväxtprogram med totalt 3,25 miljoner kronor under två år.

EasyADL är namnet på projektet, som är ett samarbete mellan institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Norrlands universitetssjukhus, VRlab samt institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet. Det teknikstöd som forskningen kommer att koncentreras kring är kroppsnära datorer och sensorer som känner av patientens tillstånd.
– Vi vill finna metoder för att stödja dementa i deras vardagsaktiviteter, så kallade Activities for Daily Living (ADL). Det kan vara att följa upp hur mathållning och hygien fungerar eller hur kontakten med andra upprätthålls, säger Thomas Pederson, institutionen för datavetenskap och forskningsledare för easyADL.

Exakt vad sensorerna ska mäta är ännu inte bestämt, men det skulle till exempel kunna vara puls, stressnivå i kroppen eller andra fysiologiska och anatomiska funktioner. Denna information ska användas för att läsa av vad individen gör och vad hon eller han vill göra.

Målet är också att utforma systemet så att det håller koll på vilka föremål i hemmet som personen använder. Utifrån detta kommer det kroppsburna systemet att dra slutsatser om vilken specifik aktivitet som personen vill utföra vid en viss tidpunkt och ge stöd för denna aktivitet vid behov.
– En stor del bygger på att vi människor har så pass tydliga rutiner. Vi har därför möjlighet att skapa ett system som talar om när någonting är på väg att gå snett, till exempel om person glömt att stänga av spisen eller glömt att äta, berättar Thomas Pederson.

Utvecklingsmetoden är baserad på Virtual Reality-teknik (VR). Med hjälp av denna teknik kan arbetsgången påskyndas genom att designlösningarna simuleras och utvärderas i datormiljöer innan de byggs i verkligheten. Detta är en helt ny form av designmetodik som är möjlig att genomföra tack vare att VRlab finns med i projektet.

Under början av hösten 2005 kommer forskarna att göra en förstudie för att bland annat identifiera vilka problem som dementa kan ha i sin hemmiljö. Det långsiktiga målet är att kunna pröva systemet fullt ut i hemmiljö hos dementa personer. Detta ligger några år fram i tiden och bygger på att projektet lyckas få ytterligare finansiering.

För ytterligare information:

Thomas Pederson, forskningsledare för easyADLTelefon: 090-786 65 48
E-post: top@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman