"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-20

Forskarforum undersöker samspelet mellan stad och region

NYHET I syfte att utbyta erfarenheter mellan praktiker och forskare inom regional utveckling anordnar Reglab forskarforum en gång per år. I år går det av stapeln i Umeå den 25 september. På plats finns bland andra Cerum vid Umeå universitet.

Umeå har som ambition att växa och ökar sin befolkning varje år, medan stora delar av Västerbotten har en minskande befolkning. Skillnaderna skapar möjligheter men också utmaningar för den regionala planeringen inom en rad områden som sjukvård, kompetensförsörjning m.m.

Cerum, centrum för regionalvetenskap, bedriver regionalvetenskaplig forskning och har länge studerat länet och frågor kopplade till regional utveckling. Målsättningen för konferensen är att utbyta erfarenheter och föra den gemensamma kunskapsnivån kring denna aktuella fråga vidare.

– Det är mycket givande med arenor där både forskare och praktiker möts. Forskarna behöver input från verkligheten och praktikerna behöver ta till sig av de senaste rönen inom den regionalvetenskapliga forskningen, säger Jeanette Kjellberg, Cerum.

Läs mer om Reglabs forskarforum 2013:
http://www.reglab.se/reglabs-forskarforum-2013/

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Där möts regioner, myndigheter, forskare och andra för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna.

Redaktör: Eva Stoianov