"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-04

Forskarhjälpen – Vill din 7:a eller 8:a prova på riktig forskning i vår?

NYHET I april startar Nobelmuseet och Laboratoriet för kemisk biologi vid Umeå universitet projektet Forskarhjälpen. I projektet får skolelever möjlighet att medverka i och bidra till ett riktigt forskningsprojekt. Finansiär är Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)

1945 gick Nobelpriset i Medicin till upptäckten av den första antibiotikan – penicillin. Nu ska elever följa i pristagarnas fotspår och försöka hitta ny antibiotika. Professorerna Fredrik Almqvist och Mikael Elofsson vid Umeå Universitet är intresserade av en viss sorts bakterier av gruppen aktinomyceter som är kända för att de kan producera ämnen som har antibiotiska egenskaper. Eftersom läkarvetenskapen har problem med att allt fler sjukdomsalstrande bakterier blir resistenta mot penicillin och de andra antibiotiska ämnena som vi känner till idag, är forskarna ständigt på jakt efter nya ämnen. Aktinomyceterna finns överallt i naturen – i jord och i vatten – och nu gäller det att kartlägga dem och kanske eventuellt hitta nya sorter. Och det är här skolelever över hela Sverige kommer in! Forskarna behöver hjälp med att samla in jord- och vattenprover som skall analyseras i speciella testsystem.

Uppstart av projektet kommer att ske den 7 april på Nobelmuseet och sedan skall proverna samlas in under april-maj. Analys av proverna kommer att ske kontinuerligt och redovisas på projektets hemsida under hösten.

Projektet avslutas med en konferens på Nobelmuseet i början av december då alla resultat sammanfattas och grunden läggs till den artikel som forskarna skall skriva för att redogöra för projektet, och som eventuellt kan publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Mer information om projektet

Anmälan

Tycker du detta låter intressant? Tveka inte att anmäla dig och din klass per e-post forskarhjalpen@nobel.se.

För frågor rörande anmälan ring projektkoordinator Anna Johanna Lindqvist Forsberg på telefonnummer 0761-848975.

Sista anmälningsdag är den 25 februari.

Antalet prover som Umeåforskarna kan ta emot är begränsat och därför kommer vi att välja ut 15 klasser som får möjlighet att delta. Besked om din klass har blivit uttagen för att delta i Forskarhjälpen kommer i början av mars.

Vill du ha ytterligare information om projektet Forskarhjälpen kontakta:

Nobelmuseets forskningschef Katarina Nordqvist, e-post: katarina.nordqvist@nobel.se, tel 070-671 1832
Professor Fredrik Almqvist vid Umeå universitet, e-post: fredrik.almqvist@chem.umu.se, tel 070-397 90 97

Redaktör: Karin Wikman