"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-10-12

Forskarmiljoner till IKT-lösningar för kroniska sjukdomar

NYHET RICHARD-projektet har tilldelats 27 miljoner kronor under tre år av EU:s ramprogram FP7. Femton projektpartners från fyra europeiska regioner ska utarbeta IKT-lösningar för kroniska sjukdomar. I Sverige samordnas projektet av professor John Waterworth, institutionen för informatik vid Umeå universitet.

RICHARD-projektet, vars namn står för Regional IKT-baserade kluster för tillämpningar inom hälsovården, ska under tre år titta på hur informationsteknik kan hjälpa personer med kroniska sjukdomar till en bättre vardag.

Totalt fyra regioner i länderna Italien, Polen, Storbritannien och Sverige ingår i projektet. Tre av länderna är specialiserade på varsin kronisk sjukdom; Italien fokuserar på stroke, Storbritannien granskar diabetessjukdomar och i Sverige är det framförallt kognitiva och demenssjukdomar som ska utvärderas.

RICHARD-projektet har i Sverige tre samarbetspartners i Västerbotten; forskargruppen Q-life på Umeå universitet, IT-konsultföretaget Explizit i Skellefteå samt Geriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhus.

– Vi kommer inte att ta fram nya tekniska hjälpmedel i RICHARD utan mera titta på hur IKT kan användas för kroniska sjukdomar och ta fram ett gemensamt koncept för framtidens användare, säger John Waterworth, professor vid institutionen för informatik. Han är medlem i forskargruppen Q-life med fokus på hur informationsteknik kan utformas och tillämpas för att förbättra hälsa och livskvalitet för människor.

Umeå universitet erhåller drygt 2,5 miljoner kronor i bidrag från EU till RICHARD-projektet.

För mer information, kontakta:

Professor John Waterworthinstitutionen för informatik, Umeå universitetMob: 073-8111 440
E-post: jwworth@informatik.umu.se
Läs mer om Q-life

Arne Viktorsson, vdExplizit AB, Skellefteå
Tel. 010-709 91 00

Sture Eriksson, ÖverläkareGeriatriskt centrum, Norrlands universitetssjukhusTel. 090-785 70 00 (vxl)
E-post: sture.eriksson@germed.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall