"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-02-11

Forskarmöte om att hjälpa socialt utsatta ungdomar i Europa

NYHET Den 11 till 16 februari möts 30 forskare från åtta länder på Umeå universitet för att diskutera forskning som kritiskt undersöker ungdomars möjligheter i ett Europa i ekonomisk kris.

– Forskningen inom området är av hög politisk relevans och angriper problemet med ungdomsarbetslösheten i Europa. Den belyser även hur utbildning och välfärd kan förbättra möjligheterna för socialt utsatta ungdomar, säger Mattias Strandh, en av de involverade forskarna.

Träffen som anordnas av välfärdsforskningsgruppen vid sociologiska institutionen är en del av verksamheten i EduWel, ett nätverk finansierat av EU:s 7:e ramprogram bestående av elva universitet från åtta länder.

– EduWel bidrar med kunskap och utbildar en ny generation forskare, vilket är viktigt för organisationer och myndigheter som arbetar med förändringsprocesser runtom i Europa.

– Under dessa dagar kommer vi att diskutera forskningsresultat som berör hur utbildnings- och välfärdssystem samverkar för att påverka unga människors välfärd och livschanser, och anordna en forskarskola för doktorander från de deltagande universiteten, berättar Mattias Strandh.

Forskningen och utbildningen sker delvis som ett samarbete med internationella organisationer som arbetar med dessa frågor (OECD, European Trade Union Institute, Education International, Bertelsmann Foundation).

Läs mer om EduWel projekt

Läs mer om det starka forskningsområdet välfärdsforskning vid Umeå universitet

För mer information om nätverksträffen i Umeå kontakta:

Mattias Strandh, professor vid den sociologiska institutionen, Umeå universitet
E-post: mattias.strandh@soc.umu.se
Telefon: 090-786 51 95

Redaktör: Eva Stoianov