"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-24

Forskarmöten i Almedalen

NYHET Under årets politikervecka i Almedalen på Gotland arrangeras även konferensen SAMspråk – en mötesplats för politiker och forskare, däribland Åsa Gunnarsson, professor i juridik vid Umeå universitet.

Bakom konferensen, som pågår måndag–tisdag 29–30 juni står Sveriges största forskningsfinansiärer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning SAMspråk, som bjudit in ett tjugotal forskare och lika många politiker för att diskutera aktuella samhällsfrågor.

Ämnen

Under de två dagarna kommer man bland annat att diskutera upphovsrätt, om bistånd kan skapa demokrati, nyttan av kunskapsmätningar, politisk retorik och hur EU går ihop med svensk arbetsrätt.

Deltagare

Bland andra: Axel Hadenius, Kristian Gerner, Lise Bergh, Josefin Brink, Björn von Sydow, Nils Erik Villstrand, Erland Källén, Carl-Gustaf Andrén, Lena Sommestad, Isabella Lövin, Anders Wijkman, Rasmus Fleischer, Sven-Erik Österberg, Helena Dyrssen, Åsa Gunnarsson och Karin Pilsäter.

Moderator är kulturjournalisten Ulrika Knutson.

SAMspråk hålls måndag och tisdag 29 och 30 juni, kl. 12.15–18 på Joda Bar och Kök i Visby.

Seminarium och Forskarsamtal den 1 juli

SAMspråk följs den 1 juli, på samma plats, av tre forskarsamtal och ett seminarium. I fokus för de förstnämnda står kärnbränslets slutförvaring, koldioxidens kretslopp och de nya hoten mot den globala folkhälsan, medan seminariet – där tidigare Umeåforskaren Sverker Sörlin deltar – tar upp frågan om hur de kunskaper forskningen genererar ska komma till nytta i människors vardag.

Fullständigt program och tider finns på
Vetenskapsrådets webbplats

För mer information, kontakta:

Ragnhild Romanus, Vetenskapsrådetragnhild.romanus@vr.se
0765-26 71 60

Redaktör: Michael Nordvall