"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-11-24

Forskarseminarium om genus och funktionsnedsättning

NYHET Pedagogiska institutionen bjöd tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, in till ett forskarseminarium onsdagen 19 november, på Umeå universitets campus.

Det finns skillnader i det särskilda stöd som ges till pojkar och till flickor. Ett av de områden där det är synligt är till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Forskningen på området är inte särskilt omfattande och den forskning som finns är spridd på många områden. Det finns därför ett behov av att knyta kontakter mellan forskare med inriktning genus och funktionsnedsättning för att stärka forskningsområdet.

Flera forskare från olika lärosäten i Sverige kom till forskarseminariet för att diskutera genus och funktionsnedsättning. Syftet var att presentera aktuellt kunskapsläge för genus och funktionsnedsättning i Sverige med utblickar internationellt, att identifiera relevanta men obeforskade områden samt att sondera möjligheter till samarbete inom området.

Dagen mynnade ut i flera intressanta forskningspresentationer och samtal kring behovet att synliggöra funktionsnedsättning ur ett genusteoretiskt perspektiv.

Marjatta Takala, professor i Specialpedagogik vid Umeå universitet och Helsingfors universitet, var moderator för seminariet.