"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-09-30

Forskarskola en start för framtida AI-forskare

NYHET Sex doktorander från Umeå universitet deltog i det första mötet i WASP-HS forskarskola när 35 doktorander från hela Sverige samlades för att utbildas inom artificiell intelligens inom humaniora och samhällsvetenskap.

Text: Mikael Hansson

– En mycket bra start, säger Christian Balkenius, ledare för forskarskolan och professor vid Lunds universitet.

Med hänsyn till pågående Coronapandemi arrangerades mötet som en två dagars virtuell konferens med syfte att introducera ämnen och visioner för WASP-HS och att doktoranderna ska få möjlighet att lära känna varandra.

– Jag tycker att välkomstmötet var en stor framgång. Doktoranderna är mycket nöjda och positiva över att få vara en del av WASP-HS och målet att låta dem lära känna varandra fungerade riktigt bra. Det här är en mycket bra start, säger Christian Balkenius.

WASP-HS, The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society, är ett tioårigt program finansierat med 660 miljoner kronor av Wallenbergstiftelserna. Syftet är excellent forskning och ökad kunskap om möjligheterna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle.

Till programmet knyts ett stort antal doktorander som var och en har anställning vid något av de svenska universitet som deltar i programmet. Utöver doktorandernas lokala förankring vid universiteten kommer forskarskolan att bygga en nationell gemenskap där forskarstudenterna kan lära av och stödja varandra under såväl doktorandstudierna som under deras fortsatta karriär inom AI-området.

Från Umeå universitet deltar doktoranderna Anna Laura Huckelba, Emil Häglund, Andreas Brännström, Erik Campano, Christian Kammler, Luís Gustavo Ludescher och Eren Yildiz.

– Nästa steg i forskarskolan är två kurser som kommer att ges under denna termin som en introduktion till intelligens ur ett mänskligt respektive ett tekniskt perspektiv. Målet är att ge doktoranderna en gemensam grund för deras forskning och framtida doktorsavhandlingar, säger Christian Balkenius.

Forskarskolan kompletterar befintliga doktorandprogram vid Umeå universitet genom att bidra till en bred tvärvetenskaplig kompetens inom humaniora och samhällsvetenskap och dess relation till AI och autonoma system. Ett mål är att utbilda framtida forskare genom integrerad utbildning inom filosofi, samhällsvetenskap, politisk forskning, organisationsvetenskap, psykologi och andra discipliner inom humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer om WASP-HS forskarskola