Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-04

Forskarskola ger doktorander nätverk

NYHET Ett drygt fyrtiotal doktorander och ett trettiotal seniora forskare har samlats i Umeå i samband med forskarskolan MIT. Doktorander från Institutionen för Informatik var värdar.

Forskarskolan MIT är en nationell forskarskola som omfattar doktorander från tre olika ämnesområden, ekonomiska informationssystem, företagsekonomi och informatik. 2011 anslöt Umeå universitet till forskarskolan genom att de tre doktoranderna Lars Öbrand, Johan Sandberg och Daniel Nylén från Institutionen för Informatik knöts till forskarskolan. Idag är sammanlagt fem doktorander från informatik antagna till forskarskolan.

Sammanlagt är ett femtiotal doktorander inskrivna i forskarskolan och deltar i ett antal obligatoriska kurser samt de två årliga konferenserna - MITAC och MITSC (MIT Autumn Conference, MIT Spring Conference). MITAC hålls alltid i Uppsala, som också är forskarskolans hemvist, medan MITSC ambulerar bland de övriga lärosätena. I år var det för första gången Umeås tur att anordna MITSC.

– Jag och Daniel Nylén organiserade konferensen, som i år inkluderade ett drygt fyrtiotal doktorander och ett trettiotal seniora forskare. Institutionen för Informatik agerade värd för konferensen och bidrog med resurser för att den skulle kunna genomföras på ett så bra sätt som möjligt, berättar Lars Öbrand.

Nationellt nätverk

Forskarskolan fyller flera funktioner för såväl de doktorander som seniorer som är anknutna. Den viktigaste är kanske möjligheten att bygga upp ett nationellt nätverk av kontakter genom deltagande på kurser och konferenser. Det faktum att flera olika ämnen är anknutna innebär också att forskarskolan bidrar till ökat kunskapsutbyte och samarbete över ämnesgränser och mellan lärosäten. Konferenserna är särskilt viktiga då en betydande del av de bästa forskarna inom dessa ämnen samlas två gånger årligen och aktivt deltar genom att ge feedback på doktorandernas presentationer.

– I år ville vi försöka dra ännu mer nytta av den samlade kompetensen och anordnade två paneldiskussioner där utvalda seniorer fick tillfälle att förmedla erfarenheter, svara på frågor och diskutera kring saker av intresse för doktorander. En av höjdpunkterna under konferensen var en paneldiskussion där vi kunde samla seniorer som har editor-uppdrag på olika tidskrifter. Den sammanlagda listan över tidskrifter som var representerade i panelen var imponerande, berättar Lars Öbrand.

– Andra höjdpunkter inkluderar givetvis de tre keynote-talarna under konferensen, Mikael Wiberg, Sara Öhrvall och Gustav Sjöblom, fortsätter Lars Öbrand.

Bilden ovan: Forskarskolan MIT är ett viktig inslag i utbildningen av nya doktorander. Nyligen var Umeå universitet värd för forskarskolans vårmöte. På bilden: Katrin Jonsson, senior forskare, leder några doktorander i e nworkshop. från vänster Olgerta Tona, Lund, Sofie Wass, Jönköping, Behrooz Golshan, Växjö, och Jonas Jakobsson, Göteborg.

Redaktör: Mikael Hansson