"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-01-23 Uppdaterad: 2024-01-30, 09:20

Forskarskolan belyser centrala arbetsmiljöfrågor i Arktis

NYHET Arktis står inför unika utmaningar, och den Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling, möter dessa genom tvärvetenskaplig dialog och insikter från olika forskningsfält. Idag samlades doktoranderna för att diskutera arbetsmiljöfrågor i Arktis.

Nyligen avslutades seminariet om Arbetsmiljö och Hälsa i Arktis, organiserat av Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Inom ramen för kursen Perspektiv på Arktisk forskning II samlades doktorander från den Arktiska forskarskolan med fokus på hållbar utveckling för att diskutera olika perspektiv på arktisk forskning.

Seminariet betonade samarbetet med hälso- och sjukvården för att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och skapa en säkrare arbetsmiljö. Diskussionerna rörde bland annat klimatförändringar, en åldrande arbetskår och interventioner för att förbättra arbetsförhållandena.

Fokus låg på arbetsmiljöns påverkan på hälsa, produktivitet och kvalitet, inklusive fysiska och psykosociala aspekter samt miljöhälsa. Doktoranderna reflekterade över utmaningarna med klimatförändringar och grön omställning, särskilt hur dessa påverkar olika yrkesgrupper. Även migrantarbetares arbetsmiljö och en äldre arbetskårs hälsa diskuterades.

Anngelica Kristoferqvist, utbildningssamordare vid Arktiskt centrum, belyser upplägget 

Den Arktiska forskarskolan med fokus på hållbar utveckling präglas av tvärvetenskap. Genom samarbete och kunskapsdelning över ämnesgränserna strävar vi efter att ge våra doktorander verktygen för att förstå och möta de komplexa utmaningar som präglar den arktiska regionen

Seminariet avslutades med en framtidsspaning om arbetsmiljöforskning, där deltagarbaserad design och samarbete mellan olika aktörer framhölls. Universitetens roll i forskningen och behovet av ökad tvärvetenskaplig samverkan diskuterades.

Doktoranderna betonade vikten av att sprida kunskap och samarbeta med intressenter och arbetstagare. Forskningen strävar inte bara efter att förstå Arktis och dess invånare utan också att skapa praktiska förändringar för de arktiska arbetstagarna.

Kontakt

Anngelica Kristoferqvist
Övrig/annan befattning, utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 35